ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 01:42
ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ރާއްޖެޓީވީން ލައިވްކުރާނެ
ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ރާއްޖެޓީވީން ލައިވްކުރާނެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓީސީގެ މެޗް ލައިވްކުރާނެ
ޝައިހް ކަމާލްކަޕް: ޓީސީ ވާދަކުރާ ތާރީހީ ފައިނަލް މެޗު ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން
 
ފައިނަލު މެޗު އޮތީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި
 
ފައިނަލް މެޗު ގެނެސްދެނީ ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއެކު

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ މެއިން ސްޕޮންސާ ނަގާފައިވާ މި މެޗު ރާއްޖެޓީވީން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭއިރު، މެޗު ފެށުމުގެ ތަފާތު މައުލޫމާތާ އަދި އެނަލިސްޓުންނާއެކު ޕްރީ ޝޯއެއް ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުޅޭ މި މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ވިދާޅުވީ، ފައިނަލް މެޗު ގެނެސްދެނީ ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކޯ ސްޕޮންސަރުންގެ ގޮތުގައި އިތުރު ސްޕޮންސަރުންނަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ފިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ޓީސީ މިހޯދި ކާމިޔާބީއަކީ ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި، ޓީސީގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެޓީވީވެސް ޓީސީ ހޯދި ކާމިޔާބީއާ މެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. 

ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ޓީސީ ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އިރު، އެޓީމު ވަނީ ސެމީފައިނަލްގައި ނޭޕާލް ލީގް ޗެމްޕިއަން މަނަންގް މާޝިއާންޑި ކްލަބްވެސް ބަލިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްލަބް މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބެއް ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ޕޮޗިއަން އިން ފައިނަލުން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ސެމީފައިނަލުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިޓަގޮން ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓީސީ ވަނީ ޕޮޗިއަންއާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކޮށް އެ މެޗު 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ރާއްޖެ ގަޑިން 17:30 ގައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ޕްރީ ޝޯ 17:00 ޖަހާއިރު ފަށާނެއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ގަޑިތައް މިގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ގަޑިއަށް ބަދަލެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މިއީ ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ދެވަނަ މުބާރާތެވެ. ފުރަތަމަ މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެފަހަރު ޗިއްޓަގޮން އަބާނީ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލީ ފައިނަލްގައި އިންޑިޔާގެ އީސްޓް ބެންގާލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 30 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޭއިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް 15 ހާސް ޑޮލަރު ދެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މެޗަކުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް 1000 ޑޮލަރު ދޭއިރު ކޮންމެ މެޗަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމްހޯދާ ކުޅުންތެރިއަކަށް 500 ޑޮލަރު ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް