ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
އީސްޓާ ސަންޑޭ އެޓޭކް

ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި!

  • 80 ޕަސެންޓް ބުކިންތައް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 16 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 14:51 | 2,133

ބެންތޮޓަ ބީޗުގައި ފަތުރުވެރިޔަކު އަރާމުކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހަށި ގޮއްވާލައިގެން ޓެރަރިސްޓުންތަކެއް ލަންކާ އަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ހަތަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ވަނީ އިއާދަ ނުކުރެވޭވަރު ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައެވެ.

މުސްލިމުންގެ ހަރުކަށި ޖަމާއަތަކުން ހަށިގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ފައްޅިތަކުގެ އިތުރުން ލަންކާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ހޮޓާތަކަށެވެ. ލަންކާގެ އިގްދިސާދު ބޮޑު އަޑިގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ދިޔައީ ބާރުމިނެއްގައެވެ.

އެ ހަމަލާއަކީ އިގްތިސާދުގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމަށް ވެސް އެރި ބޮޑު ލޮޅުމެއް ކަމަށް ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނަ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ގައުމު ހަމަޔަކަށް އެޅުމަށް ހަމަލާގެ ކުރިން ގައުމު އޮތް ހިސާބަށް ރުޖޫއަ ވާންޖެހެއެވެ.

ހޮޓާތަކުގެ ބުކިންތައް ކެންސަލް ވެގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ބާރުމިނެއްގައެެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި ދުވަސްވަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރު 80 ޕަސެންޓް މީހުން ވަނީ ބުކިންތައް ކެންސަލް ކޮށްފައި ކަމަށް ކޮންސަލްޓެންސީއެއް ކަމަށްވާ ފޯވާޑް ކީސްން ބުނެއެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރު ލަންކާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރި 2.3 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ވަނީ އެ ގައުމަށް 4.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ވައްދާފައެވެ.

އަންނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ހަދާފައި ހުރި ގިނަ ބުކިންތަކެއް ވެސް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ހޮޓާތަކުގެ ބުކިންތައް ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު އެހެން ހިސާބުތަކާއި އަޅައިބަލާއިރު ގިނަ ކަމަށް ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް ބޯޑުން ބުނެއެވެ.

ދާހިލީ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތުމަށް ފަހު ސްރީލަންކާގައި ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެންދިޔައީ ސަރުކާރާ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންނާ ދެމެދު ކުރިޔަށް ދިޔަ ހަނގުރާމަ 2009 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ހިސާބުންނެވެ. އެ އަހަރާ ޖެހިގެން އައި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރި އަދަދު ވަނީ އިންތިހާ އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ވަނީ 300 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ލަންކާ އަށް ޒިޔާރާތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ސަރަހައްދުތައް ކަމަށްވާ، ހިކަޑުވަ، ބެންޓޮޓާ ސަރަހައްދުގެ ބީޗްތައް ފެންނަނީ މިހާރު ފަޅުވެފައި އޮންނަތަނެވެ. ފަތުރުވެރިއަކުގެ ހިލަމެއް ވެސް ނުވެއެވެ. އެ ހިސާބުތަކުން އެހެން ނޫނީ ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަކީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އަގުބޮޑުކޮށް ކުއްޔަށް ދިން ހޮޓާތައް ފަޅުފިލުވަނީ ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ލަންކާ މީހުންނެވެ.

ލަންކާ އަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު އެ ގައުމަކީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރައްކާތެރިތަނެއް ކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވެސް ދަނީ އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުންނެވެ. ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން އިތުރު ކުރުވަން ސަރުކާރުން ދަނީ އެކި ކަހަލަ ކެމްޕޭނުތައް ކުރަމުންނެވެ. ކުޑަ އިންޓްރެސް ރޭޓްގައި ބައެއް ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ވެސް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މި އަޑިގަޑުން ލަންކާ ސަލާމަތް ވެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންނެވެ. ލަންކާ އަށް ދިން ހަމަލާއަކީ އެ ގައުމުގެ ޓުއަރިޒަމް ހަލާކުކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއެކެވެ. ޓުއަރިޒަމާ ގުޅޭ އެހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވެސް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ތަރައްގީކުރަމުން އައި އިމާރާތްތަކުގެ ކުރިމަގާ މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. އަލުން އިތުބާރު ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.