އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ވިޔަފާރި - ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް

ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި

  • މިފޯރަމް ކުރިއަށްދާނީ ދެ ދުވަހަށް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 15 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:59 3,077

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭރުގެ ވަފުދުތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި އަދި ޖަމްއިއްޔާތައް ތަމްސީލްކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް މިއަދާއި މިރޭ މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މާދަމާގެ އެކި ވަގުތުތަކުގައިވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާ ގޮތުން ފޯރަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްވާ ޚާއްސަ ފަރިއްކޮޅެއް އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެއެވެ. އަދި ފޯރަމް ފެށޭނީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން އެހެން ޤައުމުތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ބާއްވާ މި ފޯރަމްއަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ގިނަ ޤައުމުތަކާއި ޖަމްއިއްޔާތައް ބައިވެރިވާ ފޯރަމްކަމަށެވެ. އަދި ސަތޭކައެއްހާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީފައިވާކަމަށް މީގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މީޑިއާއާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ފޯރަމް ހުޅުވައި ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. އަދި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ. މި ފޯރަމް ބާއްވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެންނެވެ.

2 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މިފޯރަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މައުލޫމާތު ދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް