ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާ ދަތުރުފުޅު

ބޭނުންވަނީ ސްރީ ލަންކާއަކީ އަމާން ތަނެއް ކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދޭން: ނައިބު ރައީސް

  • ލަންކާއަކީ ދިވެހިންނާ ގާތް ގުޅުމެއް އަބަދުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މިއީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ދަތުރެއް

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 15 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:32 6,116

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ސްރީލަންކާއަކީ އަމާންތަނެއް ކަމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދޭން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާއި، ގައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ލަންކާއަށް ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރި ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ މީޑިޔާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިން ލަންކާއަށް ކުރާ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ލަންކާއަކީ އަމާންތަނެއްކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

ލަންކާއަކީ އަބަދުވެސް ދިވެހިންނާ ވަރަށް ގާތްގުޅެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމެއް ކަމަށާއި، އެ ގައުމަށް ލިބޭ ހިތާމައަކީ ދިވެހިންނަށް ވެސް ލިބޭ ހިތާމައެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދާއިރާތަކުގައި ލަންކާގެ މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޓީޗަރުންނާއި، ޑޮކްޓަރުންނާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާތަކުގައި ލަންކާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަކަން ނައިބު ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކެއް ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަންނައިރު، ލަންކާއަކީ ދިވެހިންނަށް އެތައް ގޮތަކުން މުހިއްމު ގައުމެއް ކަން ނައިބު ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ލަންކާ މި ހާލަތުގައި އޮތް އިރު ލަންކާގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާއި، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ލަންކާއަށް ކުރައްވަނީ އެޕްރީލްމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، ލަންކާ ރައްޔިތުންނާއެކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވާކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެއެވެ.

އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް