ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 21:03
ޗައިނާ ލީގުގައި ކުޅޭ މަޝްހޫރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ކާލޯސް ޓެވޭޒް (ވ) އަދި އޮސްކާ (ކ)
ޗައިނާ ލީގުގައި ކުޅޭ މަޝްހޫރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ކާލޯސް ޓެވޭޒް (ވ) އަދި އޮސްކާ (ކ)
ގޫގުލް
ޗައިނީޒް ސުޕާ ލީގުން ބޮޑު ހޭދަ
ޕްރިމިއާ ލީގް ކްލަބްތަކުން ކުރި ހޭދައަށް ވުރެ ޗައިނާ ސުޕާ ލީގް ކްލަބްތަކުން ކުރި ހޭދަ މައްޗަށް!
 
ޗައިނާ ސުޕާ ލީގުގެ 16 ކްލަބުން ޖުމްލަ 331 މިލިއަން ޕައުންޑު
 
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 20 ކްލަބުން ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ 215 މިލިއަން ޕައުންޑް
 
ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި 36 މިލިއަން ޕައުންޑު ވަނީ އިތުރަށް ހަރަދުކޮށްފަ

ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ޗައިނީޒް ސުޕާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުން ޕްރިމިއާ ލީގް ކްލަބްތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރަދުކޮށްފި ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ބަންދުވިއިރު، ޗައިނާ ސުޕާ ލީގުގެ 16 ކްލަބުން ޖުމްލަ 331 މިލިއަން ޕައުންޑު ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 20 ކްލަބުން ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ 215 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ.

އޮސްކާ އަދި ކާލޮސް ޓެވޭޒްގެ ޓްރާންސްފާއަކީ ޗައިނީޒް ސުޕާ ލީގުގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ވެސް ހިނގި އެންމެ އަގު ބޮޑު ޓްރާންސްފާއެވެ. އެގޮތުން ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އޮސްކާ ޝަންހާއީ އެފްސީ އަށް ބަދަލުވީ 60 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. އަދި ބޮކަ ޖޫނިއާސް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެ ކްލަބަށް ޓެވޭޒް ބަދަލުވީ 40 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ.

ޗައިނާގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެގައުމުގެ ކްލަބްތަކުގައި ޗައިނާ ކުޅުންތެރިން ނޫން ދެން ހިމެނޭނީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ތިން ކުޅުންތެރިންނެވެ. މި ބަދަލު ގެންނަން ޗައިނާގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމީ ކްލަބްތަކުން ބޮޑެތި ހޭދަތައް ކުރަމުންދިޔުމާއެކު، އެކަމުން ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނިކުމެދާނެ ކަމަށް ބަލާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މި ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާއަކީ ޗައިނާ ސުޕާ ލީގުގައި ރެކޯޑުތަކެއް އާކުރެވިގެންދިޔަ ޓްރާންސްފާއެކެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ މިއަހަރު ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި 36 މިލިއަން ޕައުންޑު ވަނީ އިތުރަށް ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

ޗައިނީޒް ސުޕާ ލީގުން 2013 ވަނަ އަހަރު އެންމެ 25 މިލިއަން ޕައުންޑު ހަރަދުކުރިއިރު، 2014 ވަނަ އަހަރު އެ ލީގުން ހަރަދުކުރީ 58 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ. މީގެ އިތުރުން 2015 ވަނަ އެ ލީގުން ވަނީ 103 މިލިއަން ޕައުންޑު ހަރަދުކޮށްފައެވެ.

ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ ފްރާންސް ލީގުންނެވެ. އެ ލީގުން ޖުމްލަ 130 މިލިއަން ޕައުންޑު ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަން ލީގުން 85 މިލިއަން ޕައުންޑު ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، އިޓަލީ ލީގުން ވަނީ 80 މިލިއަން ޕައުންޑު ހޭދަކޮށްފައެވެ. ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި އެންމެ މަދުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުންނެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 30 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް