އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ފްރާންސް

ފްރާންސްގެ ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވަނިކޮށް ފުލުހަކަށް އޮޅިގެން ބަނޑިޖެހިއްޖެ

  • ރައީސް އޮލަންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ހައި-ސްޕީޑް ޓްރެއިން ލައިނެއް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 18:54 3,014

ރައީސް އޮލާންޑޭ - ގޫގުލް

ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުއާ އޮލާންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަނިކޮށް ފުލުހަކަށް "އެކްސިޑެންޓަކުން" ބަނޑިޖެހިއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގީ ފްރާންސްގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވިލޮގްނަން ގައި ކަމަށްވާއިރު، ފުލުސް މީހާއަށް އެކްސިޑެންޓަކުން ބަނޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރައީސް އޮލަންޑޭ އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. މިހާދިސާގައި ދެ މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކަކީ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ ޒަޚަމްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮލާންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔަ ސަރަހައްދުގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އެކްސިޑެންޓަކުން ބަޑިޖެހުނު ފުލުސް މީހާގެ ބަޑީގެ ސޭފްޓީ ކެޗް ލޮކްނުކޮށް ހުރުމުން ބަޑި ޑިސްޗާޖެވެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ބަޑީގެ ވަޒަން އެރީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެއިޓަރަކާ އަދި ރެއިލްވޭ މެއިންޓަނެންސް ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށެވެ. ވެއިޓަރުގެ ފަޔަށް ވަޒަން އެރިއިރު ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒަން އެރީ ފައިގެ ކުޑަހުޅަށެވެ. 

މިހާދިސާ މިހާރު ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު ރައީސް އޮލަންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ހައި-ސްޕީޑް ޓްރެއިން ލައިނެއް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް