ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 18:54
ރައީސް އޮލާންޑޭ
ރައީސް އޮލާންޑޭ
ގޫގުލް
ފްރާންސް
ފްރާންސްގެ ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވަނިކޮށް ފުލުހަކަށް އޮޅިގެން ބަނޑިޖެހިއްޖެ
 
ރައީސް އޮލަންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ހައި-ސްޕީޑް ޓްރެއިން ލައިނެއް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުއާ އޮލާންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަނިކޮށް ފުލުހަކަށް "އެކްސިޑެންޓަކުން" ބަނޑިޖެހިއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގީ ފްރާންސްގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވިލޮގްނަން ގައި ކަމަށްވާއިރު، ފުލުސް މީހާއަށް އެކްސިޑެންޓަކުން ބަނޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރައީސް އޮލަންޑޭ އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. މިހާދިސާގައި ދެ މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކަކީ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ ޒަޚަމްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮލާންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔަ ސަރަހައްދުގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އެކްސިޑެންޓަކުން ބަޑިޖެހުނު ފުލުސް މީހާގެ ބަޑީގެ ސޭފްޓީ ކެޗް ލޮކްނުކޮށް ހުރުމުން ބަޑި ޑިސްޗާޖެވެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ބަޑީގެ ވަޒަން އެރީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެއިޓަރަކާ އަދި ރެއިލްވޭ މެއިންޓަނެންސް ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށެވެ. ވެއިޓަރުގެ ފަޔަށް ވަޒަން އެރިއިރު ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒަން އެރީ ފައިގެ ކުޑަހުޅަށެވެ. 

މިހާދިސާ މިހާރު ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު ރައީސް އޮލަންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ހައި-ސްޕީޑް ޓްރެއިން ލައިނެއް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް