އަންގާރަ 21 ޖެނުއަރީ 2020
3 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

އަދީބު ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

  • ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
  • ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފައިވަނީ 53 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 09:50 14,377

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް ނަސީމް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަނީ - މަޖިލިސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ބޭސް ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިންމާފައިވާ ވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމްއެވެ. ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފައިވަނީ 53 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މީކާއީލް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ބޭސް ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސް އިން ނިންމާލާފައިވާއިރު، އަދީބްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާގެ އަހްމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލުމުގައި އަދީބްގެ އަތެއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދީބް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލާއިރު، އަދީބް ފިލިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅާފައިވަނީ ކޮންފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ، ޗެކް ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މަޖިލީހުންގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް މީކާއިލް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މީކާއިލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝަރީއަތުގައި އޮތް އަދީބްގެ މައްސަލަތައް ކުއްލިއަކަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނިންމާފައިވުމަކީ ވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޗުއްޓީގައި ހުންނެވި ފަނޑިޔާރަކު ކުއްލިއަކަށް ނުކުންނަވައި ހުކުމްތައް ބާތިލުކުރަމަކީ ވެސް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް