އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ސާހޯ ފިލްމު

"ސާހޯ"ގެ ފޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

  • ފުރަތަމަ ޓީޒާ ރިލީޒް ކުރަނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު
  • ޕޯސްޓަރު ދައްކާލީ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް

ކ. މާލެ | 11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 08:12 | 4,162

"ސާހޯ" ގެ ޕޯސްޓަރުގައި ޝްރައްދާ ކަޕޫރް - އިންސްޓަގްރާމް

މި އަހަރު ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިން އެންމެ އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބި ފިލްމަކަށް ވެގެންދާނީ ޕްރާބާސްއާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރް ފެނިގެންދާ ''ސާހޯ'' އަށެވެ.

"ބާހުބަލީ" އިން އާއްމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޕްރަބާސް އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރް ފެނިގެންދާ "ސާހޯ"ގެ ޕޯސްޓަރު އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ހޯމަ ދުވަހު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ޕްރަބާސްގެ އިންސްޓްގްރާމް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފޯސްޓަރުގައި ޝްރައްދާ ހުންނަނީ ބަޑިއެއް ހިފައިގެންނެވެ. ޕްރަބާސްގެ އިންސްޓަގްރާމްގައިވާ ގޮތުން ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލާނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމަކީ އެކްޝަން ތްރީލާ ފިލްމެކެވެ.

ހައިދްރާއާބާދުގައި ހުންނަ ޔޫވީ ކްރިއޭޝަންސް ޕްރޮޑަކްޝަން އާއި މަޝްހޫރު ޓީ ސީރީސްއާ ގުޅިގެން ހަދާ މި ފިލްމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާސްޓުންތަކެއް ހިމެނެއެވެ. ސަޕޯޓިން ރޯލުން ނީލް ނިތިން މުކޭޝް، ތަމަޅަ ފިލްމުތަކުން ފެނިގެންދާ އަރުޖުން ވިޖޭގެ އިތުރުން ޖެކީ ޝްރޯފް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި، އެވެލިން ޝަރްމާ، ފެޝަން ޑިޒައިނަރު މަންދީރާ ބޭދީ، ޗަންކީ ޕާންޑޭގެ އިތުރުން ތެލަގޫ ކޮމޭޑިއަން ވެނެއްލާ ކިޝޯރް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

"ސާހޯ" ހަދާފައި ވަނީ 300 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުންނެވެ. މިއީ ޕްރަބާސް އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ''ބާހުބަލީ 2" އަށް ވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ ބޮޑު ބައި ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ ދުބާއި، އަބޫދާބީ އަދި ރޮމޭނިއާގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައެވެ. ބޮޑު ބަޖެޓެއްގައި އުފައްދާ މި ފިލްމުގައި ދުބާއީގެ ބުރްޖް ޚަލީފާ ކައިރީގައި ނަގާފައިވާ އެކްޝަން ސީންއަކަށް 25 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިލްމު ހެދި ފަރާތާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމަކީ އެކްޝަން ފިލްމަކަށް ވާއިރު ފިލްމުގައި ކަނޑު އަޑީގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ ގޮތުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ޕްރަބާސް ސްކޫބާ ޑައިވިން ދަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމު ހިންދީ، ތަމަޅަ އަދި ތެލަގޫ ބަހުން ނެރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފިލްމު ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ތެލަގޫ ޑައިރެކްޓަރު ސުޖީތް ރެޑީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.