އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ހަޒާޑް - ކޯޓުއާ

ހަޒާޑްއާ އެކު ރެއާލް ތަފާތުވާނެ: ކޯޓުއާ

  • ހަޒާޑް ރެއާލްއަށް ބަދަލުވީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ކ. މާލެ | 9 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 12:40 | 5,575

ހަޒާޑް (ކ) އަދި ކޯޓުއާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވި އެޑެން ހަޒާޑްއާ އެކު އެ ކްލަބް ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ރެއާލްގެ ކީޕަރ ތިބޯޓް ކޯޓުއާ ބުނެފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކޯޓުއާ ބުނީ، ރެއާލްގައި ހަޒާޑްއާ އެކު ކުޅެން ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، ހަޒާޑްއާ އެކު ރެއާލް ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނު ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޯޓުއާ ބުނީ، ހަޒާޑްއަކީ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޭނާއާ އެކު ރެއާލްގައި ކާމިޔާބީތައް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

ހަޒާޑް ރެއާލްއަށް ބަދަލުވީ 100 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށް 2024 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާ ރަސްމީކޮށް ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ހަޒާޑް ރެއާލްއަށް ބަދަލުވީ އޭނާ ހޯދުމަށް އެ ކްލަބުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވަނިކޮށެވެ. ރެއާލްއަކީ ހަޒާޑް އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ކުޅެން ބޭނުންވާ ކްލަބެކެވެ.

ފްރާންސްގެ ލިއްލޭ އިން ކެރިޔަރު ފެށި ހަޒާޑް ވަނީ އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 194 މެޗުގައި 50 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީއަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 352 މެޗުގައި 110 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ޗެލްސީއާ އެކު ޔޫރޮޕާ ލީގު ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ހަޒާޑް ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ޕްރިމިއާ ލީގު ދެ ފަހަރު އަދި ފުޓްބޯލް ލީގު ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ބެލްޖިއަމް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 100 މެޗުގައި 30 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.