ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ދުނިޔެ - އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާ

ޕާލިމަންޓުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ލަންކާ އިންޓެލިޖެންސްގެ ވެރިޔާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

  • ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލްއަށް ވަފާތެރި މެމްބަރުން
  • ވަކިކުރީ ހަމަލާގެ އިންޒާރާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން
  • ކޮމިޓީގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ނުދާން ފުލުހުންނަށް ބާރުއަޅާފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 9 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 08:34 17,613

ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ - ރޮއިޓަރސް

އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާގެ އިންޒާރާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ލަންކާގެ ގައުމީ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާގެ ވެރިޔާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގައި، އިންޓެލިޖެންސްގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ސިސިރަ މެންޑިސް ވިދާޅުވީ ގަވައިދުން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވި ދިޔުމާ ގުޅިގެން، އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެ ގައުމަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތުން އޭޕްރިލް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާ އިން އިން ފޮނުވި އިންޒާރާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން، ސިރިސޭނާއަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ދި ސްޓޭޓް އިންޓެލިޖެންސް ސާރވިސް ނިލަންތަ ޖަޔަވަރްދަނަ ވިދާޅުވި ކަމަށް މެންޑިސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ހަމަލާއަށް ފަހު މަގާމުގެ ޒިންމާތަކުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ލަންކާ ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާ، ޕުޖިތް ޖަޔަސުންދްރާ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ހަމަލާއަށް ފަހު އޭނާ އިސްތިއުފާ ދޭން ރައީސް ސިރިސޭނާ ބާރުއެޅުއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ނިމޭއިރު، އޭނާ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް ޖަޔަސުންދްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ކުރީގެ ލަންކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ސެކެޓްރީ ހެމަސިރީ ފަނާންޑޯ ވިދާޅުވީ، ސިރިސޭނާއާ އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ހަމަޖައްސަން އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ޕޮލިސްއަކީ އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާއެވެ.

މެންދިސް މަގާމުން ވަކިކުރެވުނުކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ، ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސިރިސޭނާއެވެ. ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާލިމަންޓުގެ ކޮމިޓީއަށް ހެކިބަސް ދިން އެންމެން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި މެނޑިސް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސިރިސޭނާގެ ފަރާތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފުލުހުން ޕާލިމަންޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުމާ އެ މަނިކުފާނު ދެކޮޅުހައްދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ކަންކުރައްވަން ހުކުރު ދުވަހު ފުލުސް އޮފިސަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ސިރިސޭނާގެ ފަރާތުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. ކޮމިޓީގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރު ނުވާ އޮފިސަރުން ހިމާޔަތް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފުލުހުންނަށް ބާރުއަޅަނީ، އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދާ މައްސަލަތަކަށް ބުރޫނޭރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ސިރިސޭނާގެ މީޑިއާ ޓީމުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ލަންކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު ވެސް އެ ހާދިސާއާ ގުޅުން ހުރި ފަސް މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

އެޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި ލަންކާގައި ހަށި ގޮއްވާލައިގެން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ އިންޒާރު ތަކުރާރުކޮށް ލިބި، އެ ހަމަލާ ހުއްޓުވަން ނުކުޅެދުމުން ރައީސް ސިރިސޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ، އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ވެސް ބަޔަކު ގޮވާލާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ސިރިސޭނާ ވަނީ ހަމަލާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކުރިން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ހަމަލާގައި 250 މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް