އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ލުއި ޚަބަރު - ކުއީން އެލިޒަބަތް- ބަރމީޒް ރޫބީ ޓިއާރާ

ކުއީން އެލިޒަބަތް، ބަރމީޒް ރޫބީ ޓިއާރާ ތުރުކުރެއްވީ ޓްރަމްޕްއަށް މަލާމާތެއްގެ ގޮތުންބާ؟

  • ހާރު ހަދަފައިވަނީ ބަލިމަޑުކަމާއި ނުބައިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެ ފަދަ ބާރުތަކެއް ހިމަނައިގެން
  • ތާޖުކޮޅު ހެދީ މިޔަންމާއިން ހަދިޔާކުރި ހާރެއްގައި ހުރި ޖަވާހިރުތަކަކުން

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 6 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 15:26 1,580

ހާރުގައި ހިމެނޭ 96 ރޫބީ ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިންސާނަކަށް ޖެހިދާނެ 96 ބަލިމަޑުކަން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވަމުންދާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ ރާނީ އެލިޒަބަތު، ޓްރަމްޕްއަށް ހާއްސަކޮށް ބޭއްވި ޝާހީ ފަރިއްކޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު، އެކަމަނާ ތުރުކުރެއްވި ތާޖުކޮޅުން ޓްރަމްޕް އަށް މަލާމާތް ރައްދުވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ޝާހީ ކެއުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ކުއީން އެލިޒަބަތު ތުރުކުރެއްވީ އެކަމަނާގެ "ބަރމީޒް ރޫބީ ޓިއާރާ" އެވެ. އެ ތާޖުކޮޅަކީ ޕްރިންސް ފިލިޕް އާއި އެކަމަނާގެ ކައިވެނި ވެވުނުއިރު މިޔަންމާ (ކުރީގެ ބުރުމާ) އިން އެކަމަނާއަށް ހަދިޔާކުރި ހާރެއްގައި އެކުލަވާލައިފައިވާ ރޫބީ (ޖަވާހިރުގެ ވައްތަރެއް) ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތާޖެކެވެ.

މިޔަންމާގެ މީހުން ކުއީން އެލިޒަބަތަށް ހަދިޔާކުރި ހާރަކީ ބަލިމަޑުކަމާއި ނުބައިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެ ފަދަ ބާރުތަކެއް ހިމަނައިގެން ހަދާފައިވާ ހާރެއް ކަމަށް ތާރީހުގައި ބުނެދީފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ހާރުގައި ހިމެނޭ 96 ރޫބީ ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިންސާނަކަށް ޖެހިދާނެ 96 ބަލިމަޑުކަމެވެ.

އެހެންކަމުން ޝާހީ ކެއުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ކުއީން އެލިޒަބަތު އެ ތާޖު ތުރުކުރެއްވުމުން ދޭހަވަނީ އެއީ ނުސީދާ ގޮތުން ޓްރަމްޕްއަށް މަލާމާތް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެކަމަނާ ކުރެއްވި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ވާހަކަ ފަތުރާފައެވެ.

ކުއީން އެލިޒަބަތުގެ ތާޖުކޮޅު ތައްޔާރުކުރެއްވީ 1973 ވަނަ އަހަރު، ކުއީން އެލިޒަބަތުގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ އިތުރު ޖަވާހިރުތަކަކާ އެކު ޖެރާޑް އެންޑް ކޯ އިންނެވެ.

ޓްރަމްޕް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް ރާނީ އެލިޒަބަތު ވަނީ މިފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާ ވަނީ ޓްރަމްޕްއަށް ބައްދަލުކުރެއްވި އިރު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އެކަމަނާއަށް ދެއްވި ދައްޗެއް، އެ ދުވަހު ތުރުކުރެއްވި ހެދުންކޮޅުގައި ބޭނުންކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް