ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - އުރީދޫ މަސްރޭސް

އުރީދޫ މަސްރޭސް: ޓީމް ބޮއި ބައި މިލައިދޫ އިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ނަމޫނާ ދައްކައިފި

  • މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ މުބާރާތެއް
  • މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އަންހެން ޓީމްތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެފައިވޭ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 4 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 13:47 2,221

އުރީދޫ މަސްރޭސް 10 ވަނަ ސީޒަން - އުރީދޫ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު އުރީދޫއިން ކުރިޔަށްގެންދާ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ދިހަ ވަނަ ސީޒަން، ޓީމް ބޮއި ބައި މިލައިދޫ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ފޯރިގަދަ ފައިނަލެއްގައި ސްޓެލްކޯ މެން، ސްޓެލްކޯ ވިމަން، އަދި ޓީމް ވެލައްސަރާއި ވާދަކޮށް، މިއަހަރުގެ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓިމާއި، އެންމެ މޮޅު މަސްވެރިން ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

އުރީދޫ މަސްރޭސް 2019ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމްއަކަށް ހޮވިފައިވާ ޓީމް ބޮއި ބައި މިލައިދޫއަށް50000(ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ފާއިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަދި ޓީމް ބޮއި ބައި މިލައިދޫ އިން އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ 10ވަނަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކޮށް، އެއްވަނަ ޓީމަށް ލިބުނު 50،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ބަރުމަސް ބޭނި ކެޔޮޅަކަށް ހޮވިފައިވަނީ 7.2 ކިލޯގެ ކަޅުއޮށްފާނައެއް ބާނައިގެން، ޓީމް ވެލައްސަރުގެ އަމީންއެވެ. އަމީންއަށް ވަނީ5000(ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ ފާއިސާގެ އިނާމެއް ލިބިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން މަސްވެރިޔާގެ ގޮތުގައި 24 މަސް ބާނައިގެން ޓީމް ޑީއެސްސީ (ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް) އިން ޝިޔާޒްއަށް ވަނީ5000(ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި ރަންކޯރިއެއް ދީފައެވެ.

އަދި، މުބާރާތުގެ އަންހެން މަސްވެރިޔާއަށް 11 މަސް ބާނައިގެން ސްޓްލްކޯ ވިމަންސް ޓީމުން އަމީނާއަށް ވަނީ5000(ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި ރަންކޯރިއެއް ދީފައެވެ.

މޮޅުވި ޓީމް ބޮއި އަށް 539.65 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ދެވަނަ ޓީމް ކަމަށްވާ ސްޓެލްކޯ މެންސް ޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 205.85 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމައެހެންމެ، ތިންވަނަ ހޯދާފައިވާ ސްޓެލްކޯ ވިމަންސް ޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 95.25 ޕޮއިންޓެވެ.

ފިތުރު އީދު ފާހަގަކޮށް، ހޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފޯރިގަދަ ގްރޭންޑް ފައިނަލްގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަހީދު؛ ވީޓީވީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު އާސިފް އަދި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެކްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އުރީދޫގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް ބްރޭންޑް، ހުސެން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ނެތެމުންދިޔަ ސަގާފަތެއް ދިރުވުމުގައި ބައިވެރިވެ، ޒުވާން ކުދިންގެ މެދުގައި މަސްވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދާ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ދިހަ ވަނަ ސީޒަން ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބު މުބާރާތަކަށް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ، ޖުމްލަ 16 ޓީމެއް މިއަހަރުގެ މަސްރޭހުގައި ވާދަކުރިއެވެ. މިގޮތުން، މަސްރޭހުގެ ދިހަ ވަނަ ސީޒަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ބައިވެރިވުމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، އަންހެން ޓީމްތަކަށް ޚާއްސަ ބުރެއްވެސް މިފަހަރު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް