ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 02:38
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޕޮޗިއަން އަދި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޕޮޗިއަން އަދި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް: ފައިނަލުގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޓީސީ އަދި ޕޮޗިއަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެން
މުބާރާތުގައި ކޮންމެ މެޗަކުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް 1000 ޑޮލަރު ދޭ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިޔަށްދާ ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއަން ސިޓިޒެން ކްލަބްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލު މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮން އެފްސީ އަތުން ޕޮޗިއަން ވަނީ ފަހަތުން އަރާ 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން މޮޅުވެފައެވެ.

ޓީސީ އާއި ޕޮޗިއަން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. މި ދެޓީމު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޓީސީންނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްލަބް މުބާރާތެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަކޮށް ޓީސީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު، މިއީ ރާއްޖޭގެ ކްލަބެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޓީސީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ނިންމާލީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލުގައި ނިކުންނަ ޕޮޗިއަންވެސް މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެއެވެ. އެޓީމު މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައިދިޔައީ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.

މިއީ ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ދެވަނަ މުބާރާތެވެ. ފުރަތަމަ މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެފަހަރު ޗިއްޓަގޮން އަބާނީ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލީ ފައިނަލްގައި އިންޑިޔާގެ އީސްޓް ބެންގާލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 30 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޭއިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް 15 ހާސް ޑޮލަރު ދެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މެޗަކުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް 1000 ޑޮލަރު ދޭއިރު ކޮންމެ މެޗަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމްހޯދާ ކުޅުންތެރިއަކަށް 500 ޑޮލަރު ދެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް