ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - އީޒް އޮފް ޑުއިން ބިޒްނަސް އިންޑެކްސް

އީޒް އޮފް ޑުއިން ބިޒްނަސް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ ތިން ދަރަޖަ ފަހަތަށް

  • ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އިންޑިއާ
  • ރާއްޖެއިން ގާނޫނުތަކަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 2 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 10:33 2,964

އެމްޕީއެލްގެ ކޮމާޝަލް ހާބަރ: ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ދޮރާށި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ވާލްޑް ބޭންކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އާންމުކުރާ "އީޒް އޮފް ޑުއިން ބިޒްނަސް" (އީއޯޑީބީ) އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ ތިން ދަރަޖަ ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގައުމުތައް ދަރަޖަކުރާ އިންޑެކްސްގައި މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް 139 ވަނަ ލިބުނު އިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު އާންމުކުރި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ 136 ވަނައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ބެންޗްމާކަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން އެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ގިންތިކޮށްފައިވަނީ އެ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު އީއޯޑީބީ ސްކޯގެ ގޮތުގައި 54.33 ލިބިފައިވާ އިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނަތީޖާއަށް ލިބުނީ އެންމެ 0.10 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މި އަހަރުގެ އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ސްކޯއަކީ 54.43 އެވެ. ލިސްޓުގައި ބަލާފައިވާ ދިހަ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ދާއިރާއަކުން ރާއްޖެއިން އެދެވޭ ވަރުގެ ބަދަލުތަކެއް (ރިފޯމް) އައިސްފައިނުވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ދިރާސާއިން ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އުޅެނީ ހަ ވަނައިގައެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އިންޑިއާއެވެ. ލިސްޓުގެ ތަރުތީބަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް ވުރެ ކުރީގައި އުޅެނީ ބޫޓާން، ސްރީލަންކާ، ނޭޕާލް އަދި ޕާކިސްތާނެވެ. ރާއްޖެއަށް ވުރެ ދަށުގައި އުޅެނީ އަފްގާނިސްތާން އަދި ބަންގްލަދޭޝްއެވެ. ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށުގައި އުޅެނީ ބަންގްލަދޭޝްއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދީ 23 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދި އިންޑިއާއެވެ.

އިންޑެކްސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ އެންމެ ފަހަތުގައި އުޅެނީ މުދާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައެވެ. ރާއްޖެއަށް އެންމެ މަތީ ސްކޯއެއް ލިބިފައިވަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައާ ގުޅޭ ބައިންނެވެ. އެބައިން ރާއްޖެއަށް މުޅި ދުނިޔެއިން ލިބުނީ 62 ވަނައެވެ. ދެން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ވިޔަފާރިއެއް ފެއްޓުމަށް އޮންނަ ބައިންނެވެ. އެބައިން ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ މުޅި ދުނިޔެއިން 71 ވަނައެވެ. ބަލާފައިވާ ބައިތަކުގެ އެންމެ ދަށް ސްކޯއެއް ލިބުނީ މުދާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ބައިންނެވެ. އެބައިން ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ދުނިޔެއިން 175 އެވެ.

އީއޯޑީބީ އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެއަށް އެކި ބައިތަކުން ލިބުނު ސްކޯ

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވާލްޑްބޭންކުން އާންމުކުރާ އީއޯޑީބީ އިންޑެކްސްގައި ބަލާ ދިހަ ދާއިރާއަކީ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމާއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި، ކަރަންޓު ހޯދުމާއި، މުދާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ކްރެޑިޓް (ލޯނު) ހޯދުމާއި، ކުދި އިންވެސްޓަރުންގެ ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ޓެކްސް ދެއްކުމާއި، ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރިއާއި، އެއްބަސްވުންތައް (ކޮންޓްރެކްޓް) ތަންފީޒުކުރުމާއި، އިންސޯލްވެންސީ ހައްލުކުރުމެވެ.

މި ފަހަރުގެ އިންޑެކްސްގައި 190 ގައުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ އިރު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވިޔަފާރި ކުރަން ފަސޭހަ ގައުމެއްގެ މަގާމު ލިބުނީ ނިއު ޒިލެންޑަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް