އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބާޒާރުގެ އަގުތައް

ރޯ މަހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

  • މަހުގެ އަގު އަދިވެސް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 1 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:31 | 3,085

ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަަގު އަދިވެސް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ - އަޝްވާ ފަހީމް

ރޯ މަހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެއެވެ.

ރަމަޟާން މަސް ފެށިގެން އެއް އަގެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ރޯމަހުގެ އަގު މިހާރު ވަނީ އުފުލެން ފަށާފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު މަސް މާރުކޭޓްގައި މަސް ކިލޯއެއް ހުރީ 45ރ. އާއި 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ކަންނެލި ހުރީ ކިލޯއެއް 60ރ. އާއި 70ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ.

ރޯމަސް މާރުކޭޓްގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އަދިވެސް މަހުގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. މަހުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ މަސްވެރިން މަހަށް ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން، މާރުކޭޓަށް މަސް ނުލިބޭތީ ކަމަށް މާރުކޭޓްގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަރުމަހުގެ އަގުވެސް ވަނީ އުފުލިފައި

ރޯމަހެކޭ އެއްގޮތަށް ފަރުމަހުގެ އަގު ވެސް ވަނީ އުފުލިފައެވެ.

ފިލޮޅު ހުރީ ކިލޯއެއް 70ރ. އާއި 100ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ގިނިމަސް ކިލޯއެއް 50ރ. އަށް ހުރިއިރު، ރަތްމަސް ކިލޯއެއް ހުރީ 80ރ. އާއި 100ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ.

މާރުކޭޓްގައި ފަރުމަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ފަރުމަހުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.