އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ވިޔަފާރި - ބާޒާރުގެ އަގުތައް

ރޯ މަހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

  • މަހުގެ އަގު އަދިވެސް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 1 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 16:31 2,347

ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަަގު އަދިވެސް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ - އަޝްވާ ފަހީމް

ރޯ މަހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެއެވެ.

ރަމަޟާން މަސް ފެށިގެން އެއް އަގެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ރޯމަހުގެ އަގު މިހާރު ވަނީ އުފުލެން ފަށާފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު މަސް މާރުކޭޓްގައި މަސް ކިލޯއެއް ހުރީ 45ރ. އާއި 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ކަންނެލި ހުރީ ކިލޯއެއް 60ރ. އާއި 70ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ.

ރޯމަސް މާރުކޭޓްގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އަދިވެސް މަހުގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. މަހުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ މަސްވެރިން މަހަށް ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން، މާރުކޭޓަށް މަސް ނުލިބޭތީ ކަމަށް މާރުކޭޓްގައި މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަރުމަހުގެ އަގުވެސް ވަނީ އުފުލިފައި

ރޯމަހެކޭ އެއްގޮތަށް ފަރުމަހުގެ އަގު ވެސް ވަނީ އުފުލިފައެވެ.

ފިލޮޅު ހުރީ ކިލޯއެއް 70ރ. އާއި 100ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ގިނިމަސް ކިލޯއެއް 50ރ. އަށް ހުރިއިރު، ރަތްމަސް ކިލޯއެއް ހުރީ 80ރ. އާއި 100ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ.

މާރުކޭޓްގައި ފަރުމަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ފަރުމަހުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް