ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް

އައްޑޫ އިންވެސްޓާސް ފޯރަމް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

  • "އައްޑޫ އިންވެސްޓާސް" ފޯރަމް ބާއްވަން އޮތީ މާޗްމަހު
  • މި ފޯރަމް ބޮޑަށް އަމާޒު ކުރެވެނީ މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމަށް

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 28 ފެބުރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 23:13 3,012

އައްޑޫ ސިޓީ ހެރެތެރެ ރިސޯޓްގެ އޭރިއަލް ވިއުއެއް - ގޫގުލް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި މާޗްމަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި "އައްޑޫ އިންވެސްޓާސް" ފޯރަމް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ،ފޯރަމް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު އަންގާފައިވާކަމަވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފޯރަމް ފަސްކުރި ސަބަބެއް އޮފިޝަލް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

 

އައްޑޫ އިންވެސްޓާސް ފޯރަމަކީ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުން އައްޑޫގެ މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމަށް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކުރުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

 

މި ފޯރަމްގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީން) ބުނެއެވެ.

 

އެގޮތުން ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި، ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެއް ބޭންކުތަކާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހިމެނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް