ހުކުރު 21 ޖޫން 2019
05 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 17
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

"މިސްޓަރ އިންޑިއާ"ގެ ރީބޫޓެއް ހަދަނީ

  • "މރ. އިންޑިއާ"ގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައި ވަނީ ސްރީދޭވީ އާއި އަނިލް ކަޕޫރު
  • ސްރީދޭވީ މަރުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު
  • މިއީ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބުނު ފިލްމެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 30 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 23:42 2,850

ސްރީދޭވީ އާއި ބޮނީ ކަޕޫރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "މރ. އިންޑިއާ"ގެ ރީބޫޓެއް ހެދުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމަށް ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ބޮނީ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ.

1987 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "މރ. އިންޑިއާ" ގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންގޮސްފައި ވަނީ ބޮނީ ކަޕޫރުގެ އަންހެނުން ސްރީދޭވީ އާއި ބޮނީ ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ އަނިލް ކަޕޫރެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވިލަންއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އަމްރިޝް ޕޫރީ އެވެ.

މިޑް ޑޭ އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ބޮނީ ބުނެފައި ވަނީ ވިސްނަމުންދަނީ ފުރަތަމަ "މރ. އިންޑިއާ"ގެ ރީބޫޓެއް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ. އެ އަށް ފަހު އެ ފިލްމްގެ ފްރެންޗައިސްއެއް ހެދުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޮރިޖިނަލް ފިލްމްގައި މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ފިލްމްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ބޮނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބޮނީ ބުނެފައި ވަނީ މި ފިލްމް ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ އޮރިޖިނަލް ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ޝޭކަރު ކަޕޫރު ހުސްކޮށް ހުރި ނަމަ އޭނާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އަނިލް ކަޕޫރު ވެސް ވަނީ ޝޭކަރާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އާ ޕްރޮޖެކްޓަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަނިލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް