ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސާރާ އާއި އަނަންޔާގެ ތެރެއިން ކާރތިކަށް ކަމުދަނީ ކާކު؟

  • ކާތިކް ވަނީ ސާރާ އަދި އަނަންޔާ އާއި އެކު ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 29 މެއި 2019 | ބުދަ 19:03 5,499

ސާރާ، ކާރތިކް އަދި އަނަންޔާ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ކާތިކް އަރްޔަން އާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ވަނީ ދާދި ފަހުން ނިހާ ދޫޕިޔާގެ ޗެޓް ޝޯގައި ބައިވެރި ވެފައެވެ.

މި ޝޯގައި ސާރާ އަލީ ޚާން އާއި "ސްޓޫޑެންޓް އިޔާ 2" ގެ އެއް ބަތަލާ އަނަންޔާ ޕާންޑޭ އާއި ދެތަރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކުގެ ނަން ނެގުމަށް އެދުމުން ކާތިކް ވަނީ އަނަންޔާގެ ނަން ބުނެފައެވެ.

ކާތިކް ވަނީ ސާރާ އަދި އަނަންޔާ އާއި އެކު ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި ސާރާ އާއި ކާތިކް ޑޭޓް ކުރާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ އަޑުފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކާތިކް އާއި ސާރާ އެކުގައި ކުޅޭ ފިލްމް "ލަވް އާޖްކަލް" ގެ ސީކުއެލް ގެ ޝޫޓިންތައް ވަނީ ނަގާ ނިންމާފައެވެ. އަދި އަނަންޔާ ދަނީ ކާތިކް އާއި އެކު "ޕަތީ ޕަތްނީ އޯރު ވޯ" ގެ ޝޫޓިންތައް ނަގަމުންނެވެ.

އަނަންޔާގެ އެންމެ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ސިފައަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ކާތިކް ބުނެފައިވަނީ " ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވެސް ލޯބި ކުރުން" ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ކާތިކް ވަނީ ޓްވިޓާގައި މީހަކު ސާރާ އާއި އަނަންޔާ އާއި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ފޭވަރިޓަކީ ކާކުތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އަނަންޔާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓްވިއުއެއްގައި އަނަންޔާ ބުނެފައިވަނީ ކާތިކް އަކީ ރަނގަޅު ރައްޓެއްސެއް ކަމަށާއި އޭނާ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަށެވެ. އަދި ކާތިކް އާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް