ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:50
އައިރީން ކްލެނެލް
އައިރީން ކްލެނެލް
ގޫގުލް
އައިރީން ކްލެނެލް
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުޅޭތާ 30 އަހަރާ ގާތްވެފައިވާ އަންހެނަކު ޑީޕޯޓުކޮށްފި
 
އިންގްލެންޑްގެ ޑަރެމް ސިޓީ އާއި ގާތް ހިސާބެއްގައި ފިރިމީހާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ކްލެނެލް ގެ ދެކުދިންނާއި އަދި މާމަދަރިއަކު ހުރޭ

އިނގިރޭސި ފިރިހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުޅޭތާ 30 އަހަރާ ގާތްވެފައިވާ އަންހެނަކު، އޭނާގެ ގައުމު ކަމަށްވާ ސިންގަޕޫރަށް ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފިއެވެ.

އައިރީން ކްލެނެލް ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެން މީހާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެން މީހާއާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ 27 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އޭނާ ބީބީސީ އަށް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ އިނގިރޭސިވިލާތުން ޑީޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލައި ކަމަށެވެ.

ބީބީސީގައި ކްލެނެލްގެ ރަށްވެހިކަން ދޫވެގެން ދިޔަ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެފައިވަނީ، ބޮޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ، ކްލެނެލްގެ މައިންބަފައިންނަށް އަޅާލުމަށްޓަކައި ސިންގަޕޫރުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ބީބީސީގައި ބުނެފައިވަނީ ކްލެނެލްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ކަަމަށެވެ.

ކްލެނެލްއާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ "ހޯމް އޮފީސް" އިން ބުނެފައި ވަނީ، ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، އިތުރަށް ހުރުމަށް ހުއްދަ ނެތް ނަމަ ގައުމު ދޫކޮށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންގްލެންޑްގެ ޑަރެމް ސިޓީއާ ގާތް ހިސާބެއްގައި ފިރިމީހާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ކްލެނެލްގެ ދެކުދިންނާއި އަދި މާމަދަރިއަކު ހުރެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެރިޓީއެއް ކަމަށްވާ "ދަ ޗެރިޓީ މައިގްރަންޓް ވޮއިސް" އިން ދަނީ ކްެލެނަލް އަނބުރާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޭމްޕޭނެއް ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް