ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3ޑީ ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 24 ގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 28 މެއި 2019 | އަންގާރަ 19:08 1,638

ސްޓްރީޑް ޑާންސަރ 3ޑީ ޕޯސްޓަރ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3ޑީ" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިއޮތީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 8 ގައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 24 ގައެވެ.

ވަރުން ވެސް ވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރެއް ޓްވީޓް ކޮށް އަންނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސްޓްރީޑް ޑާންސަރ 3ޑީ ގެ ކްރޫއިން މިހާރު ތިބީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ނެގުމަށްޓަކައި ޑުބާއީގައެވެ.

ބޫޝަން ކުމާރު، އަޕަރްޝަކްތީ ކުރާނާ އަދި ޝަކްތީ މޮހަން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ މި ފިލްމްގައި ވަރުން އާއި ޝްރައްދާގެ އިތުރުން ނޯރާ ފެތޭހީ، އަޕަރްޝަކްތީ ކުރާނާ އަދި ޝަކްތީ މޯހަން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް