ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަޖިލިސް ރައީސަކު ކަނޑައެޅުން

މިރޭ ވޯޓް ނަގާނީ އަތްނަގައިގެން!

  • ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަސް މެމްބަަރަކު ވަނީ ޝައުުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި
  • މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވާނީ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ޖަލްސާގައި
  • އެންމެ ވާދަވެރިކަން އުފެދިފައި ވަނީ އަފީފް އާއި އަސްލަމްއާ ދެމެދު

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2019 | ހޯމަ 12:09 | 26,770

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ނެރޭ މެމްބަރު ކަނޑައެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭގައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ނެރޭ މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަތް ނަގައިގެންގަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ނެރޭނެ މެމްބަރެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ 9:30ގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި އަތް ނަގައިގެން ވޯޓް ނެގުމަށް ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ. މިރޭ ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓް ނަގާނެ ގޮތަކާ މެދު އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި 65 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 45 މެމްބަރުން އަތްނަގައިގެން ވޯޓް ނެގުމަށް ތާއީދްކޮށްފައިވާ ކަމަށް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މެމްބަރުން ކަނޑައަޅާނީ، މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ. މީގެ ކުރިން، މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީ އަށް ލިބިފައި ނުވާތީ، އެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަކު ކަނޑައަޅަން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓަކަށް ގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ވޯޓު ނަގާނީ ސިއްރުންތޯ ނުވަތަ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށްތޯ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަސް މެމްބަރަކު ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް، ވިލުފުށީ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ހަސަން އަފީފް، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްއެވެ. މި ފަސް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވާދަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑީ އަސްލަމް އާއި އަފީފާ ދެމެދުގައެވެ. ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމާނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް ވިލިފުށީ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ އަފީފަކީ އެކަމަށް، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް ބޭފުޅާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ގެންދަވަނީ އަފީފް މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް ގެންނަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އަސްލަމަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އަސްލަމް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އަސްލަމް މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ވޯޓް ހަމަކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމުގެ ބަހުސް ފޯރިގަދަވެފައިވާ އިރު އަފީފް އާއި އަސްލަމަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދަނީ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވާނީ، އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުން މި މަހު 28 ގައި ހުވާ ކުރައްވައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ކަނޑައަޅާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމަށެވެ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް ވޯޓު ނެގޭނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.