ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
އައިއެސްގެ ޓެރަރިސްޓުން

ޓެރަރިސްޓުންގެ ބަޔަކު ލަންކާ އިން ލަކްޝަދީބް އަށް ފުރި ޚަބަރާ އެކު ކެރެލާ އެލާޓަށް!

  • ފުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި 15 ޓެރަރިސްޓަކު ހިމެނޭ
  • މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ލަންކާގެ އިންޓެލިޖެންސް އިން
  • ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނެގީ އައިއެސް ޖަމާއަތުން

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2019 | ހޯމަ 09:34 | 14,689

އިންޑިއާ ބަޔަކު މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ 15 ޓެރަރިސްޓަކު ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ބޯޓެއްގައި ސްރީލަންކާ އިން އިންޑިއާގެ ލަކްޝަދީބް އަށް ފުރި ޚަބަރާ އެކު އިންޑިއާގެ ކެރެލާގެ އައްސޭރިފަށް ހައި އެލާޓަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ކެރެލާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާ ސިފައިން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައެވެ. އަދި ޝައްކު ކުރެވޭ ކަހަލަ އެއްވެސް ބޯޓެއް ވަދެ އުޅޭކަން ފާހަގަ ވެއްޖެ ނަމަ ފުލުހުންނަށް އެންގުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެެވެ.

ކެރެލާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓަމުންދާ '' ކޯސްޓަލް ޕޮލިސް'' ޑިޕާޓްމެންޓް ބުނީ، އައިއެސްގެ ބަޔަކު ލަކްޝަދީބްއަށް ފުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ ސްރީލަންކާގެ އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 15 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އިންޓެލިޖެންސް އިން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އީސާއީ ދީނުގެ މީހުން އަޅުކަން ކުރާ ފައްޅިތަކާއި މަތީ ފަންތީގެ ހޮޓަތަކަށް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހަށިގޮއްވާލައިގެން ޓެރަރިސްޓުންތަކެއް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ސްޓްޓޭތަކުގައި ވަނީ ހައި އެލާޓް ނެރެފައެވެ. އިންޑިއާގެ އިންޓެލިޖެންސް އަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ބުނާ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކެރެލާއިން އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅިފައެވެ.

ލަންކާގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުން އޮންނަ ބަޔެކެވެ. ލަންކާގައި އައިއެސްގެ ސަތޭކާ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.