އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ދުނިޔެ - ނަތަންޔާހޫ

ނަތަންޔާހޫއާއި ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް

  • ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާަލަން ޖެހޭނެ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:53 19,867

ތެލް އަވީވްގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ނަތަންޔާހޫގެ ކިބައިން އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެ ގައުމުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ.

ނަތަންޔާހޫއާއި ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނުކުންނަންޖެހުނީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ނަތަންޔާހޫ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްބަސްވުންތަކެއްގެ މައްސަލައިގައެވެ.

މި އެއްވުން ތެލްއަވީވުގައި ބާއްވާފައި ވާއިރު އެއްވުން އިސްވެ ރާވާފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ބެނީ ގަންޓްޒްގެ "ބުލޫ އެންޑް ވައިޓް" އިއްތިހާދުންނެވެ.

ފަސްވަނަ ދައުރަކަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ހުސްވި އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަޑައިގެންފައިވާ ބެންޖަމީން ނަތަންޔާހޫއަށް މިއަދާ ހަމައަށް އައިރުވެސް އަދިވެސް ވަނީ ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމުގައި ނުކުޅެދިފައެވެ. އަދި މިކަމަށް އޮތް ފުރުސަތު އަންނަ ބުދަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެއެވެ.

އިދކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ބެނީ ގަންޓްޒް ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލަކީ ރަސްކަމެއްގެ ޕްރައިވެޓް ކޯޓަކަށް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ނަތަންޔާހޫއަށް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަގުތަކަށް އެއްވި މީހުން ބުނެފައިވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫއަކީ ގާނޫނަށް ބޯލަނބާ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި ޑިކްޓޭޓަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ނުދޭކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަސް އަންނަން ވާއިރަށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާ ނުލެވިއްޖެނަމަ އިސްރާއީލުގެ ރައީސް ރިއުވެން ރިވްލިން ޕާލިމެންޓްގެ އެހެން މެންބަރަކާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް