ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

އެރިއާނާގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫއަށް ފޭނުން ފާޑުކިޔައިފި

  • ފޭނުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސްޓެޗޫ އެރިއާނާ އާއި ވައްތަރު ނޫންކަމަށް ބުނެ ފާޑު ކިޔާފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 22:41 4,428

އެރިއާނާ ގްރާންޑޭ އާއި އޭނާގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ލަންޑަންގައި ހުންނަ މެޑަމް ތުސައުޑްސްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރާންޑޭގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫ ވަނީ މިހަފްތާ ތެރޭގައި ދައްކާލާފައެވެ.

ޕޮޕް ލަވަކިއުންތެރިޔާގެ މި ސްޓޭޗޫ ދައްކާލުމުން ފޭނުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސްޓެޗޫ އެރިއާނާ އާއި ވައްތަރު ނޫންކަމަށް ބުނެ އެއަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސްޓެޗޫއަށް ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވާ އެއް ފޭނަކު ބުނެފައިވަނީ ސްޓެޗޫ އެއްވެސް ވަރަކަށް އެރިއާނާ އާއި ވައްތަރު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްވުރެން ވައްތަރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިތުރު ފޭނަކު ބުނެފައިވަނީ މޫނުގެ ފީޗާސްތައް އެރިއާނާ އާއި ވައްތަރު ނޫން ކަމަށެވެ. ނޭފަތާ ބުމަވެސް ވައްތަރު ނޫންކަން ފޭނުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މުޅި މޫނު ވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް އެރިއާނާ އާއި ވައްތަރު ނޫން ކަމަށް އިތުރު ފޭނަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެރިއާނާގެ ބުމަ ދުވަހަކު ވެސް އެހެން ނުހުންނަ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަންޑަންގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މި ސްޓެޗޫ ބަލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް 5 ފަސްހަފްތާ ވަންދެން ބަހައްޓާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް