ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޓައިގާ އާއި ޑޭޓް ކުރާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަށް ދިޝާ ރައްދު ދީފި

  • ދިޝާ ބުނެފައިވަނީ ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް މީހުންގެ އިހުސާސްތައް ހާމަ ކުރަން ލަދުގަންނަ ކަމަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 19:00 4,435

ދިޝާ ޕަޓާނީ އާއި ޓައިގާ ޝްރޯފް - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ޓައިގާ ޝްރޯފް އާއި ދިޝާ ޕަޓާނީ ޑޭޓް ކުރާ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވޭތާ އަހަރުތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް މި ދެތަރިންގެ ގުޅުމާއި މެދު ދެތަރިންވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ދިޝާ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ބާރަތް" ގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ޓްވިޓާގައި މީހަކު އެދެމީހުންގެ ގުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ދިޝާ ބުނެފައިވަނީ ޓައިގާ ގެ ޝައުގުވެރިކަން އޭނާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ބާރަތްގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ސްޓަންޓްތައް ހަދާފައި ހުންނާނެ. ހީކުރީ ޓައިގާ އިމްޕްރެސް ވާނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް ނަސީބު ދިމައެއް ނުކުރި. އަހަރުމެން ކެއުންތަކަށް ގޮސްހަދަން.ނަމަވެސް އޭގޭ މާނައަކީ އޭނަ ޝައުގުވެރިވަނީ އަކީއެއް ނޫން." ދިޝާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިޝާ ބުނެފައިވަނީ ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް މީހުންގެ އިހުސާސްތައް ހާމަ ކުރަން ލަދުގަންނަ ކަމަށެވެ.

ދާދި ފަހުން ވެސް ދިޝާ އާއި ޓައިގާ އެކުގައި ވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމެއްގައި ޑިނާ ޑޭޓަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް