ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ލޯކަލް މާރުކޭޓް

ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް ދަށްވެއްޖެ!

  • ކަރާގެ އަގު އަދިވެސް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 15:20 2,394

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އިންޑިއާ އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރާ ވަނީ އެެތެރެކޮށްފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް ދަށްވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މާރުކޭޓްގައި ކަރާ ކިލޯއެއް ހުރީ 15ރ. އާއި 20ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި 15ރ. އަށް ކަރާ ކިލޯއެއް ހުރިއިރު، ބައެއް ގޮޅިތަކުގައި ހުރީ 18ރ. އަދި 20ރ. އަށް ކިލޯއެކެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ސެލެޑް ހެދުމަށް ގަންނަ ކޮޕީ ފަތުގެ އަގު މި ރަމަޟާން މަހު ވަނީ އެއް ވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. ރަމަޟާން މަސް ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ކޮޕީ ފަތް ބޮނޑިއެއް ހުރީ 10ރ. އަށެވެ. ރޯ ކަދުރުގެ އަގު ވަނީ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ރޯ ކަދުރު ކިލޯއެއް ބާޒާރުގައި ހުރީ 300ރ. އަށެވެ.

ތައިލެންޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެތެރެކޮށްފައިވޭ

އަލަނާސިގެ އަގު ވެސް ވަނީ އުފުލިފައެވެ. ބާޒާރުގައި އަލަނާސި ގަނޑެއް ހުރީ 45ރ. އަށެވެ. ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރު ދުވަހު ބާޒާރުގައި އަލަނާސި ގަނޑެއް ހުރީ 30ރ. އާއި 35ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއް 50ރ. އަށް ހުރި އިރު ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ހުރީ 70ރ. އަށެވެ. ޖުމްހޫރީ މޭވާގެ އަގު ދަށް ނުވެ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖުމްހޫރީ މޭވާ ކިލޯއެއް ބާޒާރުގައި ހުރީ 80ރ. އަށެވެ. ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއް 50ރ. އަށް ހުރިއިރު ލުބޯ ކިލޯއެއް ހުރީ 35ރ. އަށެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި ތައިލެންޑްގެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ގިނަ އަދަދަކަށް ވިއްކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ބާޒާރުގައި ތައިލެންޑްގެ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އަނބު ހުރިއިރު ހަނީ މެންގޯ ކިލޯއެއް ހުރީ 120ރ. އަށެވެ. ބަރަބޯ 30ރ. އަށް ކިލޯއެއް ހުރިއިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއް ހުރީ 40ރ. އަށެވެ. ރޯ މިރުހުގެ އަގު ރަމްޞާން މަސް ފެށުނު އިރާ އަޅާބަލާއިރު މިހާރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. ރޯ މިރުސް ކިލޯއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާޒާރުގައި ހުރީ 200ރ. އަށް ކިލޯއެކެވެ. ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު މިރުގެ އަގު އިންތިހާ އަށް މަތީގައި ހުރި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

އަލަނާސީގެ އަގު ވަނީ 35ރ. އިން 45ރ. އަށް އުފުލިފައި

މި ރަމްޟާންމަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަގު ދަށް ނުވެ ހުރީ ދޮންކެޔޮކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ސަންފާކެޔޮ ކިލޯއެއް ބާޒާރުގައި ހުރީ 65ރ. އަށެވެ. ރަމްޟާން މަސް ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައިރު ވެސް ޕެއާރސްގެ އަގު ހުރީ އެއް މިންވަރެއްގައެވެ. އެގޮތުން ހޮނިހިރުދުވަހު ވެސް ބާޒާރުގައި ޕެއަރސް ކިލޯއެއް ހުރީ 60ރ. އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް