ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ބާޒާރުގެ އަގުތައް

ކަރާގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ހެޔޮވިއިރު ފެޝަންފުރުޓްގެ އަގު ބޮޑު

  • ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 18ރ އާއި 20ރ އަށް
  • ފެޝަން ފުރުޓް ލިބެން ހުރީ ކިލޯއެއް 90ރ އަށް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 24 މެއި 2019 | ހުކުރު 17:34 5,453

ބާޒާރުގައި ކަރާތަކެއް - ކަރާގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮވެފައިވޭ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކަރާގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ބާޒާރުގައި ހެޔޮވިއިރު ފެޝަން ފުރުޓްގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 18ރ އާއި 20ރ އަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު ބާޒާރުގައި ފެޝަން ފުރުޓް ލިބެން ހުރީ ކިލޯއެއް 90ރ އަށެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ ފެޝަން ފުރުޓްގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ ލިބުމަށް ދަތިވުމުން ކަމަށެވެ. ބާޒާރަށް އެކި ޤައުމުތަކުން ފެޝަން ފުރުޓް އެތެރެކުރާއިރު ބައެއް ގޮޅިތަކަށް ލަންކާ އިން ވެސް ފެޝަން ފުރުޓް އެތެރެ ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިއަކު ބުނީ ލަންކާގައި ދިމާވި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް ފަހު އެތަނުން ފެޝަން ފުރުޓް އެތެރެ ކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ފެޝަން ފުރުޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު ހުރީ 60ރ އާއި 75ރ އަށެވެ.

ބާޒާރުގައި ފޭރު ކިލޯއެއްގެ އަގު 65ރ ލިބެންހުރިއިރު އެވަކާޑޯ ލިބެންހުރީ 70ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ. އަދި ލުނބޯ ކިލޯއެއް 35ރ ލިބެންހުރިއިރު ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 45ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ.

ބާޒާރުގައި ފެޝަން ފުރުޓްގެ އިތުރުން ރޯކަދުރުގެ އަގު ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރޯ ކަދުރު ކިލޯއެއް ބަޒާރުގައި ލިބެންހުރީ 400ރ އަށެވެ. އަދި ކެރެޓް ކިލޯއެއް 20ރ އަށް ކިލޯ ލިބެންހުރި ބަށި ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 45ރ އާއި 65ރ އާ ދޭތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް