ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - ރައީސް ޓްރަމްޕް

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްގެ އަޑު ގަދަވެއްޖެ

  • އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓާ މެދު ޑެމޮކްރޭޓުން ބުދަ ދުވަހު މަޝްވަރާކުރާނެ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 22 މެއި 2019 | ބުދަ 21:45 10,141

އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ތުހުމަތު ޓްރަމްޕްގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮށްފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމަށް ފާސްކުރުމުގެ އަޑުތައް ޑިމޮކްރޭޓުންގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާ ވެސް ގަދަވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާ ވެސް ފެށިގެން ދިޔައީ ވައިޓް ހައުސްގެ ކުރީގެ ކައުންސެލް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ކުރި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުންނެވެ.

ޑޮނަލްޑް މެގޭން ވަނީ، ރޮބަރޓް މުލަރގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުުރުމަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އޮތް ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގެންފައެވެ.

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ކުރީގެ ސްޓާފެއް ވިޔަސް އަދި މިހާރުގެ ސްޓާފަކުވިޔަސް ޑެމޮކްރޭޓުންގެ ކުރިމައްޗަށް ފޮނުއްވުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގޭގެ ރައީސް ނަންސީ ޕެލޯސީ ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބުދަދުވަހަށް ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ރާއްވަވާފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ ސްޕެޝަލް ކައުންސެލް ރޮބަރޓް މުލަރގެ ރިޕޯޓާ އެކު، ރަޝިއާއާ އެކު ނުރަނގަޅު ގުޅުުމެއް އޮތް ކަމަށް ކުރި ތުހުމަތާއި އިންސާފު ގާއިމްކުުރުމަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުން ރައީސް ޓްރަމްޕް ސާފުވެވަޑައިގެންފައިވާއިރު އިތުރަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭ ސުވާލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް