އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް މައިނޯރިޓީގެ އަޑު މުހިއްމު: އަފީފް

  • މައިނޯރިޓީގެ އަޑު ކެނޑިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 20 މެއި 2019 | ހޯމަ 09:43 2,084

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް މައިނޯރިޓީގެ އަޑު އިއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް، އަލަށް އިންތިޚާބުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި އަފީފް ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ މައި ޕާޓީއަށް 65 ގޮނޑިއާއެކު ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބިފައިވާއިރު، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން މައިނޯރިޓީގެ އަޑު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލެއްގައި އިސްލާހު ކުރުމެއް ނުވަތަ ފާޑު ކިއުމެއް ގެނެވޭތޯ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް، މީގެ ކުރިން މެދުކެނޑުމެން ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން 20 އަހަރު ވަންދެން ކުރައްވާފައިވާ އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްކޮޅަށް ތިބޭ މީހުންގެ އަޑު އަބަދު އިވޭ ކަމަށްވަންޏާ އެ ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހު އަންނާނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ؟ ސަރުކަރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލެއްގައި އިސްލާހު ކުރަން ހުރި ކަމެއް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރާނީ އޮޕޮޒިޝަންގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ އަފީފް ވިދާޅުވީ މައިނޯރިޓީގެ އަޑު ކެނޑިގެން ނުދާނެ ކަމަށާއި އެ އަޑު އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިވޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް 65 ގޮނޑި ލިބިފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްއަށް ލިބިފައިވަނީ ފަސް ގޮނޑި އެވެ. ޕީއެންސީއަށް ތިން ގޮނޑި އެވެ. މިނިވަން ހަތް ކެންޑިޑޭޓަކު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

އަފީފް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްގެން ނަމަވެސް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށާއި މިނިވަން މެމްބަރުންނަށް ބަހުސް މަރުހަލާގައި ލިބޭ ވަގުތު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އަފީފް އިންތިހާބުވެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ކޮމިޓީތަކުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ފުރުސަތު ދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް، މާޒީގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅުނީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ އުސޫލް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މެމްބަރުން ކުރަނީ ވަކި ސަރުކާރެއް ނޫނީ ޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތް. އެހެންވީމަ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް އެބަޖެހޭ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަން،

ކޮންމެ ކޮޅެއްގައި ތިއްބެވިޔަސް ބަލަން ޖެހޭނީ އެކުރައްވަނީ ރައްޔިތުނަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ޒިންމާދާރު ކަންކަން ނުކުރެވޭނަމަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާނެ ކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް