ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 18:16
މަނަންގް ކްލަބް
މަނަންގް ކްލަބް
ގޫގުލް
މަނަންގް މާޝިއަންޑީ ކްލަބް
ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މަނަންގް ކްލަބަކީ ދަންނަންތަ؟
މަނަންގް ކްލަބް ވަނީބައިނަލްއަގުވާމީ ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ތަށިވެސް ހޯދާފަ
މަނަންގް ޓީމުގައި ބިދޭސީ އެފްރިކާގެ ބައްރުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ
މަނަންގް ކްލަބް ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފަ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ މަނަންގް މާޝިއާންޑީ ކްލަބަކީ ނޭޕާލްގެ ކްލަބެކެވެ. މީގެ 35 އަހަރު ކުރިން އުފެދުނު މި ކްލަބަކީ ނޭޕާލްގައި މިހާރު ވިދަމުން އަންނަ ކްލަބެކެވެ. އެ ކްލަބުން ވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައެވެ.

މަނަންގް ކްލަބްގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، އެޓީމަކީ ނޭޕާލްގައި ރަނގަޅު ސަޕޯޓަރުންގެ ބޭސްއެއް އޮތް ވަރުގަދަ ކްލަބެކެވެ. ނޭޕާލްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މަނަންގް ކްލަބުގައި މިވަގުތު ނޭޕާލް ގައުމީ ޓީމުގެ 8 ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެ ކްލަބުގައި ހަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއީ އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ދެ ކުޅުންތެރިނާއި، ޒިމްބާބްވޭ، ގާނާ އަދި ޒެމްބިއާގެ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

ނޭޕާލްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ގިނަ ތަށި ހޯދި އެއް ކްލަބްކ މަނަންގް ކްލަބް ވަނީބައިނަލްއަގުވާމީ ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި މީގެކުރިންވެސް ވާދަކޮށް ތަށިތައްވެސް ހޯދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަނަންގް ކްލަބަށް އޭޝިއަން ކްލަބް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި ނުދެވެއެވެ.

 

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ސެމީން އެޓީމު ޖާގަ ހޯދި ގޮތަށް ކުރުގޮތަކަށް ބަލާލުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެކެވެ. މަނަންގް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނިފައިވާއިރު، އެޓީމު ވަނީ ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން އެއް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އަނެއް މެޗުން އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތިންވަނަ މެޗުން އެޓީމު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

މަނަންގް ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މުހައްމަދިން ސްޕޯޓިން ކްލަބް އަތުން 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން މޮޅުވިއިރު، ދެވަނަ މެޗުން ޕާކިސްތާނުގެ ޝަހީން އަސްމައީ އެފްސީ އަތުން 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އެޓީމު ވަނީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޗިޓަގޮން އަބާނީއާ ވާދަކޮށް 2-2 ގެނަތީޖާއަކުން މެޗު އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

ގްރޫޕަށް ބަލާއިރު، މަނަންގް ކްލަބަށް ލިބުނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނަ އެވެ. ތިންވަނަ ހޯދި ޑާކާ މުހައްމަދިން ކްލަބަށްވެސް މަނަންގް ކްލަބާއެއްވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ނަމަވެސް އެޓީމަށް ސެމީން ޖާގަ ނުލިބުނީ އެންމެ ލަނޑެއްގެ ތަފާތުންނެވެ. އެގޮތުން މަނަންގް ސެމީގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނީ ގްރޫޕް އޭގެ ޗެމްޕިއަން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް