ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

އީސީގެ މެންބަރުކަމުން ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

  • އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށްފަހު
  • އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނިންމީ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭތީ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 23:41 9,048

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަރީފް - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް އީސގެ ރައީސް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޒިންމާތައް އަދާކުރެވުނު ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2020 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފަހު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އީސީގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނިންމީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވޭތީ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މަގާމު ހުސްކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވެތީ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ޝަރީފަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ޝަރީފަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިސްބޭފުޅެކެވެ. ޕީޕީއެމްގައި އިސްކޮށް ޝަރީފު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ޔާމީނަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ހިސާބުން އެގުޅުން ވަނީ ކެނޑިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް