ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ސިއްހީ ޚިދުމަތް

އިސްދޫއާ ކަލައިދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ދަށް: ކަލައިދޫ ކައުންސިލް

  • މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް މަދު
  • ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަސީލަތެއް ނެތް

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 23:43 3,405

ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ބޭރު ފާރުވެއްޓިފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ލ. އިސްދޫއާ ކަލައިދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ކަލައިދޫ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެެއްވަމުން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އިސްދޫއާ ކަލައިދޫ ރައްޔިތުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބާވެ، ތަން ހުރީ އެންމެ ބޭނުންކުރާ ހާލަތުގައި ނޫން ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އާންމު ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އެންމެ ޑޮކްޓަރެއް ހުންނައިރު، މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް މަދު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މަރުކަޒުގައި ވަސީލަތް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

''ވޯޑްގައި ހުރި އެނދުތަށް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަބަރަށް ފޮޅި ހަލާކުވެފައި. ތަނެއް ބިއްދާގެން ދިޔަސް އެކްސްރޭ ނެގޭނެ ގޮތެއް ވެސް. އަސްލު ފަރުވާއެއް ނުލިބޭ. ނަމެއްގަ ތަނެއް ހުންނަކަން. ސިއްހީ މައްސަލައެއް ދިމާވާއިރަށް ދާންޖެހެނީ ބޮޑު ހަރަދުކޮށްލައި ލ. ގަމަށް'' ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާ އެއް ކަމަށެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މުސްތަގުބަލުގައި އިސްދޫގެ އިތުރުން ކަލައިދޫ އަދި ދަނބިދޫ އަކީ އެއްފަސްތަނަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ތިން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ހިދުމަތް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދު ކުރަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ މިވެރިކަމުގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމްވެގެން ދިއުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް