ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް

އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެ އިން 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވޭ: ކަސްޓަމްސް

  • މިދިޔަ މަހު އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 324 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 20:57 1,652

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު - ކަސްޓަމްސް

ފާއިތުވި އޭޕްރިލް މަހު ދިވެހިރާއްޖެ އިން 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއިން އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ އެފް އޯ ބީ އަގު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 9 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ދިވެހިރާއްޖެ އިން 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު މި އަދަދު ވަނީ 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު 377 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މިދިޔަ މަހު އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 324 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 14 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ދައުލަތަށް 262 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ލިބިފައިވަނީ 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 14 އިންސައްތަ އިތުރުވުކެވެ.

އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުން 23 އިންސައްތަ ޔޫ.އޭ.އީ އިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ޗައިނާ އިން 16 އިންސައްތަ އަދި ސިންގަޕޫރުން 12 އިންސައްތަ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު އަގުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ކޮށްފައިވަނީ ޔޫއޭއީ އިންނެވެ. ޔޫއޭއީ އިން 23 އިންސައްތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ޗައިނާ 16 އިންސައްތަ މުދާ ވަނީ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. ސިންގަޕޫރުން 12 އިންސައްތަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު އިންޑިއާ އިން އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 11 އިންސައްތައެވެ. އަދި މެލޭޝިއާ އިން އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 6 އިންސައްތައެވެ.

އަގުގެ ގޮތުން ތައިލެންޑުން 46 އިންސައްތަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު އެމެރިކާ އިން 13 އިންސައްތަ ވަނީ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަންވިލާތުން 10 އިންސައްތަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ފަރަންސޭސިވިލާތުން 8 އިންސައްތަ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން 4 އިންސައްތަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހު ރާއްޖެ އިން 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ މާރޗު މަހު މި އަދަދު ވަނީ 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަށްވެފައެވެ. އެއީ ނުވައެއް އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް