ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސިވިލް ކޯޓު

ދީބާޖާ މައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުން ބަންޑާރަ ނައިބަށް ރައްދު ދީފި

  • ރައްދު ދިނީ އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނަށް

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 21:08 | 10,258

ސިވިލް ކޯޓު ހިންގާ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލު ކުރި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަނީ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ބުނުމުން، ސިވިލް ކޯޓުން އެކަމަށް ރައްދު ދީފިއެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބަށް ސިވިލް ކޯޓުން ރައްދުދީފައި ވަނީ "ފަތްތޫރަ ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެ، އެ ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ލިޔުމެއްގައެވެ. އެ ލިޔުން ނެރެފައި ވަނީ އެ ކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލާ ހިންގުމުގައި އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ގޮތް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބުނެ، ހާމަކޮށް، އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބަންޑާރަ ނައިބު ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދީބާޖާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ދަށު ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ކޯޓުން އިސް ނަގައިގެން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލާ" ހިލާފަށެވެ. އަދި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރު ކުރީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އެފަދަ އަޑުއެހުން ސިއްރު ކުރުމަށް ފަހު އަޑުއެހުމުގައި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ސިވިލް ކޯޓުން މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާންމު ކުރި ލިޔުމެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދީބާޖާ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނިމުމުން، އެ މައްސަލަ ތަންފީޒު ކުރަން ދަށު ކޯޓުން ފަށާފައި ވަނީ އަލުން ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި، ކޯޓުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަނީ އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަނަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ބެލުމުން ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ސިއްރު ކުރީ ޝަރީއަތުގެ ފަރާތުން ފިވަޅެއް އެޅުމުގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އެ ޝަރީއަތެއް ހިންގައިފި ނަމަ އެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ތަންފީޒުވުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކަށް ފެނިގެން ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުންޏެވެ. އަދި ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެގޮތަށް އަޑުއެހުން ސިއްރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ދަށު ކޯޓާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ ހިންގާފައިވާ

ދީބާޖާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ނިންމައި، އެ ކުންފުންނަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމް ނިހާއީ ހުކުމަކަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން އެދިފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށެވެ.

ދީބާޖާއަކީ ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅާއި ބ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ޅ. އަތޮޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދަތުރުފަތުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ހަވާލު ކުރި ކުންފުންޏެކެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެ ކުންފުންނަށް ހަވާލު ކުރި އެއްބަސްވުން 2013 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

ދީބާޖާއަކީ ރެޒޮނަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސްވެނިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓްވެންޗާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.