ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - އެމެޒަން

އެމެޒަން އިން ނެކްސްޓް ސްޓޯރތަކުގައި ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓްތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފި

  • މި ހިދުމަތަށް ނަންދެވިފައިވަނީ އެމެޒަން ކައުންޓަރުގެ ނަމުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 14:30 1,825

އެމެޒަން އިން ނެކްސްޓް ސްޓޯރތަކުގައި ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓްތަކެއް ލޯންޗުކުރުން - ސަން

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒަން ކުންފުނިން ނެކްސްޓް ސްޓޯރސްގައި ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓުތަކެއް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އެމެޒަން އިން ލޯންޗުކޮށްފައިވާ މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުން އޯޑަރު ކުރާ ޕާރިސަލްތައް ނެކްސްޓް ސްޓޯރސްގައި ހުންނަ ޕިކަޕް ޕޮއިންޓްތަކުން ނެގޭނެއެވެ. މި ހިދުމަތަށް އެމެޒަން ކައުންޓަރުގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާއިރު ނެކްސްޓް އިން ބުނީ އެ ސްޓޯރުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރުމަށް އެހީއަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގިނަ ފިހާރަތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގައި ގިނަ ޕްރެޝަރުތަކާއި ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން ގިނަ އޮންލައިން ވިޔަފާރީތަކުގެ ވާދަވެރިކަމާއި އެ ފިހާރަތަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު އެމެޒަން ވެސް އެ ވާދަވެރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

ނެސްކްސްޓްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ލޯޑް ވޮލްފްސަން ވިދާޅުވީ އެމެޒަންގެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ނެކްސްޓްގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓޯރުތައް މެދުވެރިކޮށް "އެތައް ސަތޭކަ" ޕެކޭޖުތައް ނެގޭނެ ކަމަށެވެ.

އޮންނައިން ވިޔަފާރީ ކުރުމަށް އޮތް ޑީމާންޑް މިހާރު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓޯރުތަކަށް ވަނީ ހައި ބިޒްނަސް ރޭޓްސްގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ހޭދަ ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އެމެޒަންގެ ކައުންޓަރު ހިދުމަތް ލޯންޗުކޮށްފައިވާއިރު މި ހިދުމަތަކީ އެމެޒަންގެ ލޮކަރސްއަށް އިތުރުވެގެން ދިޔަ ބޮޅެކެވެ. އެމޭޒަންގެ ލޮކަރސް ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ސުޕަރމާކެޓްތަކުންނާއި ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަންތަކުން ޕެކޭޖް ނެގެއެވެ.

އެމެޒަންގެ ކައުންޓަރު ހިދުމަތް އިޓަލީގައި ލޯންޗުކުރުމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

    

                                                

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް