ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑްކުރަނީ: ރިޕޯޓް

  • ސަސްޕެންޑް ކުރުން ހުށައެޅުމާ މެދު މި ހަފުތާ ތެރޭ ގޮތެއް ނިންމާނެ
  • ސިޓީއަށް ކުރެވެނީ ނުއަގުގައި ސްޕޮންސަރޝިޕް އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރި ކަމަށް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 10:48 3,789

މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތަށި އުފުލާލުމަށް ފަހު ސިޓީ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ޔޫއެފާގެ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިލާފުވެފައިވާ ނަމަ އެ ޓީމު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޔުއެފާގެ ތަހުގީގު ޕެނަލުން ލަފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ޑިއާ ސްޕީގަލް އިން ލީކުކޮށްލި ސިއްރު ލިޔެކިއުންތަކެއްގެ ސަބަބުން ބަލަން ފެށި މައްސަލައާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އިރު، އެ ލިއެކިޔުންތަކުގައި ވަނީ ސިޓީން ޔުއެފާގެ އޮފިޝަލުންތަކަކަށް ރިޝްވަތުދީގެން އެފްއެފްޕީ ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިޓީން އެފްއެފްޕީއާ ހިލާފުވެފައި ވަނީ، ކްލަބްގެ އަސްލު ހިސާބުތައް ފޮރުވުމުގެ ގޮތުން ނުބައްދަލު އަގުތަކެއްގައި ސްޕޮންސަރުންނާ  އެކު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ސިޓީން ބޮޑު އަގުގައި އެތައް ސްޕޮންސަރުންނަކާ އެކު ޑީލްތައް ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، އެންމެ ބޮޑަށް އެ ކްލަބުން ބޭނުންކުރީ އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ފައިސާ އެވެ.

މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ސިޓީ މައްސަލައިގައި ސްވިޒަލެންޑްގައި ޔުއެފާ ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން ވަނީ ޔުއެފާގެ ބައެއް ވެރިންނާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުނެފައި ވަނީ ސިޓީގެ އަދަބާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕެނަލްގެ ލީޑަރު، ބެލްޖިއަމްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވެސް ލެޓާމޭއެވެ. ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަހު މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޔޫއެފާގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މަސްދަރާ ހަވާލާދީ ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ބުނާ ގޮތުން ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑް ކުރާނީ އެންމެ ސީޒަނަކަށެވެ. ނަމަވެސް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ އަންނަ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސިޓީ ބާކީކޮށްލެވުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ސިޓީއަށް ޔޫއެފާގެ ނިންމުން ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް)ގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމެވެ. 

މީގެ ކުރިން ވެސް އެފްއެފްޕީއާ ހިލާވުގެން ޔޫއެފާއިން ސިޓީއަށް އަދަބު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުންތެރިން ގަނެވިއްކުމުގައި މަކަރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ އެ ކްލަބު 67.3 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވެއެވެ. ޔޫއެފާގެ އިތުރުން ފީފާ އާއި އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ވެސް ސިޓީގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އެކި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް