ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފްރާންސްގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • މަޝަވަރާ ކޮށްފައިވަނީ ވިޔާފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ގޮތުން
  • އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވޭނެ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 09:27 1,205

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާއި ފްރާންސްގެ ސަފީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް އާއި ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ފްރާންސްގެ ސަފީރު އެރިކް ލަވާތޫ އާއި އިކޮނޮމިކް ކައުންސެލަރ ހާވޭ ސާނެއްލީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝަވަރާކޮށްފައި ވަނީ ވިޔާފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގައި ދެ ގައުމު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯ މާރކެޓް ރެގިއުލޭޝަންސް އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމާއި ސްޓޭންޑަރސް އަދި ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ދާއިރާ އިން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. އަދި މި އެމްއޯޔޫގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މަތީފަންތީގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް