ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ވައިޓްހައުސްގެ ރޯދަވީއްލުން

ޓްރަމްޕް ވައިޓް ހައުސްގައި ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި

  • ރަމަޟާން މަހަކީ ސުލްހަ މަސަލަސް ކަން ގާއިމު ކުރުމުގެ މައްސަރެއް
  • ރަމަޟާންމަހު ވައިޓްހައުސްގައި އެމެރިކާގެ ރައިސް ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވާ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 10:52 1,348

ޓްރަމްޕް ދެއްވި ރޯދަވީއްލުމުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމް ވައިޓް ހައުސްގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވައިޓް ހައުސްގެ ސްޓޭޓް ޑައިނިން ރޫމްގައި އޮތް މި އިފްތާރުގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހަކީ ސުލްހަ މަސަލަސް ކަން ގާއިމު ކުރުމުގެ އިތުރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައްސަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި އާއިލާތަކާއި އަވައްޓެރިންނާއި މުޅިމުޖުތަމައު އެކުވެރިކޮށްދޭ މައްސަރެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މި އަހަރަކީ މުސްލިމުން ހިތާމަ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އަހަރެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ނިއުޒިލޭންޑްގައި އެތައް ބަޔަކު ކުށަކާ ނުލާ މަރާލާފައި ވާކަމަށާއި އަދި ލަންކާގައި ވެސް މުސްލިމުން މަރުވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ވަކި ދީނަކަށް ތަބާވާތީ ޖައްސާލަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެމެރިކާއަކީ ބޭނުން ދީނަކަށް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ގައުމަކަށް ވާތީ ފަޚުރުވެރި ވާކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް ދެއްވި މި އިފްތާރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމްބެސަޑަރުންނާއި އެމެރިކާގައި އުޅޭ އެހެނިހެން މުސްލިމް ގައުމުތައް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހަކު ވައިޓްހައުސްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް