ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2 އަށް ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 54 ޕަސެންޓް ދަށަށް!

  • މި ފިލްމަށް ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުަގައި ލިބިފައިވަނީ 5.52 ކްރޯޑް ރުޕީސް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 22:52 2,746

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2 ގެ ޕޯސްޓަރު - ރައީސް އޮފީސް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ ހީކުރިވަރަށް ވުރެން ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދަޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 54.23 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ހުކުރު ދުވަހު ފިލްމަށް ލިބިފައިވަނީ 12.06 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 14.02 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު އާދިއްތަ ދުވަހު މި ފިލްމަށް ލިބިފައިވަނީ 12.75 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 5.52 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ. 

އެހެންކަމުން މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަކީ 44.35 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ގެ ސީކުއެލް އެކެވެ.

މި ފިލްމްގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ ޓައިގާ ޝްރޯފް އާއި ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ދެތަރިން ކަމަށްވާ އަނަންޔާ ޕާންޑޭ އަދި ތާރާ ސުތެއިރިއާ އެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އާލިއާ ބަޓް އާއި ސިދާތް މަލޯތްރާ އަދި ވަރުން ދަވަން އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް