ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޕާކިސްތަނުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ

ޕާކިސްތަނުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

  • މި ހަމަލާގައި ފުލުހުންގެ ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 19:30 3,442

ޕާކިސްތަނުގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދީފައިވާ ސަރަހައްދު - ރައީސް އޮފީސް

ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކީޓާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެކަހަލަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ.

މި ހަމަލާގައި ސައިކަލެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބޮމެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުން ހަތަރު މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި 11 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

ބޮން ހަރުކޮށްފައިވާ ސައިކަލު ކީޓާގެ މިސްކިތެއްގެ ގޮއްވާލާފައިވާއިރު މިއީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި 11 މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ދެމީހަކު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ގޮއްވާލާފައިވަނީ ސައިކަލުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އައިއީޑީއެއް ކަމަށް ކީޓާގެ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ އަބްދުލް ރައްޒާގު ޝީމާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ނޫސްތަކުގައިވެއެވެ.

މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް