ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ފާއިތުވި 13 އަހަރު ނުލިބޭހާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް!

  • މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 14:49 1,433

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް - ރައީސް އޮފީސް

ފާއިތުވެދިޔަ 13 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް ނުލިބޭހާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް މިދިޔަ މަހު ވަނީ 36.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ. ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އޭގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ފޯރާނެ ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހީކުރި ގޮތާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އުންމީދުނުކުރާހާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބި މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 163،114 (އެއްލައްކަ ފަސް ދޮޅަސް ތިން ހާސް އެއްސަތޭކަ ސާދަ) އަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ކުރީ މަހު (މާރޗްގައި) ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 163،843 (އެއްލައްކަ ފަސް ދޮޅަސް ތިން ހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅިސް ތިން) ފަތުރުވެރިންނެވެ. މާރޗް މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ 16.8 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ 2000 ގެ އަހަރުތަކުގައި ސުނާމީގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު، މިއީ އައި އެންމެ ބޮޑު ޖަމްޕު ކަމަަށާއި މި ކާމިޔާބީ ހާސިލު ކުރެވިފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މަސައްކަތުންނާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވި ހަމަޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ. އެ ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުން ޖުމްލަ 88،031 (އައްޑިހަ އަށް ހާސް އެއް ތިރީސް) ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުތަކުންނެވެ. އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުތަކުން 59،390 (ފަންސާސް ނުވަ ހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ) ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު އެމެރިކާ އިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 7،393 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުން 6،443 ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު އެފްރިކާ އިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 1،883 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ވަކި ވަކި ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. އަދި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ އިޓަލީ އިންނެވެ. ދެން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ޖަރުމަންވިލާތާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން އޭޕްރީލް މަހަށް 646،092 (ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ނުވަދިހަ ދެ) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވެއެވެ.އެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން 95،272 (ނުވަދިހަ ފަސްހާށް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ދެ) ފަތުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު އިޓަލީ އިން 67،891 (ފަސްދޮޅަސް ހަތް ހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް) ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ޖަރުމަންވިލާތުން 54،862 (ފަންސާސް ހަތަރުހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް) ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު އިނގިރޭސިވިލާތުން ޖުމްލަ 48،992 (ސާޅީސް އަށް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް) ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އިންޑިއާ އިން ޖުމްލަ 48،876 (ސާޅީސް އަށް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ފާއިތުވި ހަތަރު މަހު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް