ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ހީނާ ޚާންގެ ފެއަރވެލް ބާއްވައިފި

  • ހީނާގެ ފެއަރވެލްގައި ކަސައުޓީގެ ޓީމް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 13 މެއި 2019 | ހޯމަ 23:12 28,538

ހީނާ ޚާންގެ ފެއަރވެލް - ރައީސް އޮފީސް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުންދާ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޑްރާމާ ސީރިއަލް "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ" ގައި ވިލަންގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ހީނާ ޚާން ގެ ފެއަރވެލް ބާއްވައިފި އެވެ.

ހީނާ ގެ ފެއަރވެލް ބާއްވައިފައި މިވަނީ އޭނާ ކޮމޯލިކާގެ ރޯލު ކުޅުން ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މި ޑްރާމާގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބައެއް ތަރިން ވަނީ ފެއަރވެލްގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ފޮޓޯތަކުގައި ކަސައުޓީގައި ފެނިގެންދާ ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ. އަދި "ވީ ވިލް މިސް ޔޫ" ލިޔެފައިވާ ކޭކެއް ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ. 

ހީނާ މި ޝޯ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާތާ ދުވަސް ތަކެއް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ހީނާ ވަނީ  ކޮމޯލިކާ އަކީ ހީނާ ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ މާޗް މަހު "ބޮމްބޭ ޓައިމްސް" އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި ހީނާ ބުނެފައިވަނީ ޝޯގައި އޭނާ ބޭނުން ވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ޝޯއަށް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހީނާ ކަސައުޓީ އިން ވަކިވެފައި މިވަނީ ބޮލީވުޑް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް