އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ކުޅިވަރު - ޔޫތް މިނިސްޓަރ

19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިޙާބުވެފައިވާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ ޔޫތު މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި
  • ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު 100 ވަރަކަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 13 މެއި 2019 | ހޯމަ 14:31 5,249

19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިޙާބުވެފައިވާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ އެކު މިނިސްޓަރ ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމެންޓް އަހްމަދު މަހްލޫފް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު، ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު 100 ވަރަކަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާއި ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރަށަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.  އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ދަނޑު ތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވީރާނާވެ، ހަލާކުވެފައި ހުރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ފަދަ ތަންތަން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް