އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ކުޅިވަރު - ޔާޔާ ޓޫރޭ

ރިޓަޔަރކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެޖެންޓު ދެއްކި ވާހަކަތައް ޔާޔާ ޓޫރޭ ދޮގުކޮށްފި

  • ރިޓަޔަރކުރާ ދުވަހަކުން އޭނާ އެ ވާހަކަ ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ބުނި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:52 3,702

ޔާޔާ ޓޫރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ސޮއިކުރި ދުވަހު - ރޮއިޓަރސް

މި ސީޒަނަށް ފަހު ރިޓަޔަރ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޑިމިޓްރީ ސެލުކް ދެއްކި ވާހަކަތައް ޔާޔާ ޓޫރޭ ދޮގު ކޮށްފިއެވެ.

ސްކައި ސްޕޯޓްސްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޓޫރޭ ބުނީ އޭނާގެ ކެރިއަރާ ބެހޭގޮތުން އެކި ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ކަމަށާއި، މިއީ އޭނާގެ ނިންމުން އެންމެންނަށް އަންގަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ޓޫރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. ޓޫރޭ ބުނީ އޭނާ ރިޓަޔަރ ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުން އެ ކަން ފޭނުންނަށް އަންގާނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި އޭނާގެ މަތިން އެވާހަކަ ދައްކާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޓޫރޭ މި ސީޒަނަށް ފަހު ރިޓަޔަރ ކުރާނެ ކަަމަށް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އޭޖެންޓު ޑިމިޓްރީ ސެލުކް ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ސެލުކް ބުނީ ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް ފަހު ޔާޔާ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަަރަކަށް ކަމަށެވެ. ޓޫރޭ ވަނީ އޭނާގެ ކޯޗިން ލައިސަންސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

މިހާރު އެއްވެސް ކްލަބަކަށް ނުކުޅެ ފްރީ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި، ޓޫރޭ ބުނީ މިހާރު ވެސް ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކުލަބަކަށް ސޮއިކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ. ޓޫރޭ އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވަނީ ގްރީސްގެ އޮލިމްޕިއާކޯސްއަށެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ، މޮނަކޯ އަދި ބާސެލޯނާ ފަދަ ޓީމުތަކަށް ކުޅެފައިވާ 35 އަހަރުގެ ޔާޔާ ޓޫރޭ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ގިނަ ތަށިތަކެއް އުފުލާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބާސެލޯނާއާ އެކު ސްޕެނިޝް ލަ ލީގާ އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ އިރު، ސިޓީއާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތިން ފަހަރު އަދި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް