އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ދުނިޔެ - އިރާން-އެމެރިކާ

1980ގެ އިރާގު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރަށް ވުރެ ދަތި ދުވަސްވަރެއް އިރާނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ: ރޫހާނީ

  • އެމެރިކާއިން ވަނީ ގަލްފު ސަރަހައްދަށް އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ވެސް ފޮނުވާފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 13 މެއި 2019 | ހޯމަ 10:41 2,164

އީރާނަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެމެރިކާއިން ވަނީ ހަރުކަށިކޮށްފައި - ރޮއިޓަރސް

އޮނަވިހި ސަތޭކަ އަށްޑިހައިގައި ކުރި އިރާގު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އީރާނަށް ދިމާވި ދަތި ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ދަތި ދުވަސްވަރެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށާއި އެ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް އީރާނުގެ ސިޔާސީ އެކި ފެކްޝަންތަކުން އެެއްބައިވަންތަ ވުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރުވަމުންދަނިކޮށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ ގައުމު އޮތީ 1980 ގައި ސައްދާމް ހުސައިންގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އެ ގައުމަށް އަރައިގަތް އިރު ފިޔަވައި އާއްމުކޮށް ދިމާނުވާ ފަދަ ފިއްތުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އަށް އަހަރުވަންދެން ހިނގި އެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އިރާނަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނެވެ.

"މިއަދު ބުނެވޭކަށް ނެތް 1980-1988 އަށް އޮތް ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސް ވަރަށް ވުރެ ހާލަތު ރަނގެޅެކޭ ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ ގޯހެކޭ ވެސް. އެކަމަކު އެ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭންކްތަކުގެ މައްސަލައެއް ނެތް. ތެލުގެ ވިޔަފާރި ނޫނީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތިކޮށްފައި އޮތީ ހަމައެކަނި ހަތިޔާރު ގަތުމަށް،" އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އައިއާރުއެންއޭގައި ރޫހާނީ ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ރޫހާނީ ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން އެގައުމަށް ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ފިއްތުންތަކަކީ އިސްލާމިކް ރިވޮލިޔުޝަންގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ވެެސް އަންދާޒާ ވެސް ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ފިއްތުންތަކެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މާޔޫސްވެ ވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކުވެރިކަމާ އެކު ގޮސް މިކަންކަމުން އަރައިގަނެ ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް