އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން

ބުފޮން ބޭނުންވަނީ އިތުރު ސީޒަނެއް ކުޅެން

  • ބުފޮންގެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނަށްފަހު ހަމަވާނެ

ކ. މާލެ | 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 21:27 | 3,314

ބުފޮން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބޭނުން ވަނީ އިތުރު ސީޒަނެއް ކުޅެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ސީޒަނަށް ފަހު ޕީއެސްޖީއާއެކު ބުފޮން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، އޭނާ އިތުރު އަހަރެއް ކުޅޭނެތޯ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ ކުޅުން ހުއްޓާލާނީ އަދި އިތުރު ސީޒަނެއް ކުޅެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް އަމާޒުކޮށް އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ބުފޮން ހޯދުމަށް ބައެއް ޓީމުތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބަދަލުވާން އުޅޭ ޓީމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުފޮން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަ މަސް ތެރޭގައި ނުވަތަ އަހަރެއް ތެރޭގައި ނުވަތަ 10 އަހަރު ފަހުން ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ.

ބުފޮން ބުނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގައި ބޭނުންވީ 35 އަހަރުގައި ކުޅުން ހުއްޓާލަން ކަމަށާއި، 38 އަހަރުގައި ބޭނުންވީ 40 އަހަރުގައި ހުއްޓާލަން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުހިނގި ކަމަށެވެ.

ޕާރްމާ އިން 1995 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި ބުފޮން ޔުވަންޓަސް ބަދަލުވީ 2001 ވަނަ އަހަރު ރެކޯޑު އަގަކަށެވެ. އޭނާ އެ ކްލަބުގައި 17 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ޔުވަންޓަސްއާ އެކު ނުވަ ފަހަރު ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބުފޮން ވަނީ ގައުމީ ޓީމާ އެކު 2006 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ގައުމީ ޓީމުން ބުފޮން ރިޓަޔާވެފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް 176 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.