ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
މުރަނގަ ތޮޅި

މުރަނގަ ތޮޅީގައި ނޭނގޭ އެތައް ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް

  • މުރަނގަ ތޮޅި ކެއުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ބޭނުން ކުރޭ
  • ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކާއި ސައުތު އިންޑިއާގެ ގައުމުތަކުގައި ކެއުމުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭނުންކުރޭ

ކ. މާލެ | 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 23:17 | 12,273

މުރަނގަ ތޮޅި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މުރަނގަތޮޅި ( ޑްރަމް ސްޓިކް)ގެ ސައިންޓިފިކް ނަމަކީ މޮރިންގާ އޮލެއިފެރާ  (moringa oleifera ) އެވެ. ހިމަ ދިގު މި ތޮޅިއަކީ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ވިޓަމިން އެކުލެވޭ ތަރުކާރީ އެކެވެ. އަދި ކެއުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބޭސްވެރި ކަމުގައި ވެސް މުރަނގަ ތޮޅި ބޭނުން ކުރެއެވެ.

މީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކާއި ސައުތު އިންޑިއާގެ ގައުމުތަކުގައި ކެއުމުގައި ގިނައިން ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.

މުރަނގަތޮޅީގައި ހިމެނޭ ސިއްހީ މާއްދާތައް                ލިއްބައިދޭ މިންވަރު (ކޮންމެ 100 ގުރާމަކުން)

ކެލްސިއަމް                                 30 މިލިގުރާމް

ދަގަނޑު                                  0.18 މިލިގުރާމް

ފޮސްފަރަސް                                110 މިލިގުރާމް

ފައިބަރ                                  4.8 މިލިގުރާމް

ތިއެމިން                                  0.5 ގުރާމް

ރައިބޯފްލެވިން                               0.07 މިލިގުރާމް

އެހެނިހެން މައުދަންތައް                         2 ގުރާމް

މުރަނގަ ތޮޅި ގަސް

މުރަނގަ ތޮޅިއަކީ އޯލިކް އެސިޑްގެ މަސްދަރު ކަމަށްވާއިރު އޯލިއެކް އެސިޑަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި "މިނޮއަންސެޗިޔުރޭޓެޑް ފެޓް" އެކެވެ. މި ތޮޅީގައި ވިޓަމިން ބީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ކަމަށްވާ ޕައިރި ޑޮކްސިން ޕެންތޮނިކް އެސިޑް އެކަށޭނަ މިންވަރަކަށް ހިމެނެއެވެ

މުރަނގަތޮޅިން ލިބޭ ސިއްޙި ފައިދާތައް

1. ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅުކޮށްދިނުން.            

2. ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދިނުން.

3. ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްދިނުން.

4. ރޯގާ ޖެހުމާއި ހުމުން ދުރުކޮށްދިނުން.

5. ކަށި ވަރުގަދަ ކޮށްދިނުން.

6. އިންފެކްޝަން ތަކުން ދުރުކޮށްދިނުން.

7. ލޭ ދައުރުވުން އަވަސް ކޮށްދިނުން.

8. ލޭ ގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު އެއް ހަމައެއްގައި ބަހައްޓައިދިނުން.

9. ލޭގެ ކްލޮސްޓްރޯލް މިންވަރު އެއްހަމައެއްގައި ބަހައްޓައި ދިނުން.

10. އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ދިމާވާ އުނދަގޫތަކުން ދުރު ކޮށްދިނުން.

11. ދުޅަތައް ދުރުކޮށްދިނުމުގެ ބާރު މުރަނގަ ތޮޅިގައި ހިމެނޭ

12. ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ

10. ހަމަށް މަޑުކަމާއި އޮމާންކަން ގެނެސްދިނުމާއި މިނޫނަސް އެތައް ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް މުރަނގަ ތޮޅިން ލިއްބައިދޭ

މީގެ އިތުރުންވެސް ހުންކޮށި ބޮޑުވުން، ފުރަމޭ ބޮޑުވުން، ވާގިނެތުން، ޖުޒާމް ބަލި، އިދިފުށަށް ދަމާބަލި، އަދި ހުޅުތަކުގައި ރިހުން ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާއެއް ގެ ގޮތުގައި މުރަގަތޮޅިން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ސުރުވާ ނުވަތަ ސޫޕް ބޭނުން ކުރެއެވެ.

މުރަނގަ ތޮޅިން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިހަ، ސެލެޑް ޕިކްލް، ސޫޕް މި ނޫނަސް ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރު ކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.