އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިރާން-އެމެރިކާ

އީރާނަށް ބިރުދައްކަން އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް މެދުއިރުމައްޗަށް ފޮނުވައިފި

  • މިހާރު ފޮނުވާފައިވަނީ ޔޫއެސްއެސް އަރލިންގޓަންގ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 19:39 4,246

ުޔޫއެސްއެސް އަބްރަހަމް ލިންކަން މިހާރުވަނީ ސުއޭޒްކެނަލް ހުރަސްކޮށް ރަތްކަނޑަށް ނުކުމެފައި - އެމްއެންޑީއެފް

އީރާނާ އެމެރިކާއާދެމެދު ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑުވަމުންދަނިކޮށް އެމެރިކާއިން ޕެޓްރިއަޓް މިސައިލް ޑިފެންްސް ބެެޓެރީއާއި ހަނގުރާމަމަތީ އިތުރު މަނަވަރެއް މެދުއިރު މައްޗަށް ފޮނުވުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ސީއެންއެންއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުއޭޒް ކެނަލް ހުރަސްކޮށް ރެޑްސީގައި މިހާރު ދަތުރުކުރަމުންދާ އެެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓް އުފުލާ މަނަވަރު، ޔޫއެސްއެސް އަބްރަހަމް ލިންކަންއާއި ގުޅުމަށް ޔޫއެސްއެސް އަރލިންގޓަން މިހާރު ދަނީ ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫއެސްއެސް އަރލިންގޓަން ގައި ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އިތުރުން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވެހިކަލާއި ރޮޓަރީ މަތިންދާ ބޯޓް އަދި ޕޭޓްރިއަޓް މިސައިލް ގެންދެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނީ ސަރަހައްދަށް އަސްކަރީ ބަރު ހަތިޔާރު ގެންދަނީ އިރާނުން ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވެފައި އޮތް އޮތުމަށް ރައްދު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ޕޭޓްރިއަޓް މިސައިލް ސިސްޓަމަކީ މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމެއް ކަމަށްވާއިރު މި ނިޒާމުން، މަތިންދާ ބޯޓާއި،ޑްރޯންއާއި،ކްރޫޒް މިސައިލާއި،އަދި ބެލަސްޓިކް މިސައިލުން ދިފާއު ކޮށްދޭނެއެވެ. މިހާތަނަށް ބަހްރެއިނާއި އުރުދުންއާއި ކުވެއިތާއި ޤަތަރާއި އަދި ޔުނައިޓްޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްއިން ވަނީ އެ ނިޒާމް ގާއިމް ކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ ޕެންޓަގަންއިން ބުނީ ޔޫއެސްއެސް އަރލިންގޓަންއާއި ޕޭޓްރިއަޓް ޕޭޓްރިއަޓް ބެޓެރީ އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެކްޓިންގް ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެސިފައިންގެ ބޮންއަޅާ ޓާސްކްފޯސް ބީ-52 ގެ މަތިންދާ ބޯޓާއި އެކުގައި ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް