ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - އިންޑިއާގައި އައިސިސް

އިންޑިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ޕްރޮވިންސެއް ގާއިމްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން އިއުލާންކޮށްފި

  • "ވިލާޔާ އޮފް ހިންދް" ޕްރޮވިންސް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ އެކު ހިނގި ކުރިމަތިލުމަކަށް ފަހު

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 20:57 17,458

އައިސިސް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އޭޕީ

އިންޑިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް ފަހު، އެ ސަރަހައްދުގައި އައިސިސްގެ ޕްރޮވިންސެއް ގާއިމްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

"ވިލާޔާ އޮފް ހިންދް"ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ޕްރޮވިންސް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ އައިސިސްގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ އަމާގް ނޫސް އެޖެންސީންނެވެ. އަމާގުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގާފައިވަނީ ކަޝްމީރުގެ ޝޯޕިއާން ޑިސްޓްރިކްޓުގެ އަމްޝިޕޯރާ އަވަށުގައެވެ.

މި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އިޝްފާގް އަހްމަދު ސޯފީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އަމާގުން އާންމު ކުރި ބަޔާނުގައިވާ އިރު، އޭނާ މަރާލިކަމަށް ފުލުހުން ވެސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ސޯފީއަކީ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކަޝްމީރުގެ އެހެން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގައި އުޅުމަށް ފަހު އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފި މީހެކެވެ. ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން އެހެން ހަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

އައިއެސްއިން ކަޝްމީރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެ ޖަމާއަތުގެ "ހިލާފަތު" ގާއިމްކުރިކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އިރު، މިއީ ފަނޑުވަމުންދާ އެ ޖަމާއަތުގެ އަޑު އިއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އައިސިސްގެ އެންމެ އުހުގައި އެ ޖަމާއަތުން ދިޔައީ އިރާގާއި ސީރިޔާގެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންނެވެ. އައިސިސްއިން ދެކޭގޮތަށް ދައުލަތެއް ބައްޓަން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިނުވާ ސަރަހައްދެއްގައި "ޕްރޮވިންސެއް" އިއުލާން ކުރުމުގެ އަނެއް ބޭނުމަކީ އެ ޖަމާއަތަށް ވާގިވެރިވާ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް