ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ކިމް ކާޑޭޝިއަން، ކާންޔޭ ވެސްޓް

ކިމް ކާޑޭޝިއަން އަށް ހަތަރު ވަނަ ދަރިއެއް

  • ކިމް އަށް ހަތަރު ވަނަ ދަރިއަކު ލިބުނީ އިއްޔެ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 10:51 2,196

ކިމް އާއި އޭނާގެ އާއިލާ - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ކީޕިން އަޕް ވިތު ކާޑޭޝިއަން"ގެ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކާންޔޭ ވެސްޓުގެ ހަތަރު ވަނަ ދަރިއަކަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. 

ސަރޮގޭޓެއް (އެހެން މީހެއްގެ ބަންޑުން ދަރިއަކު އުފަންކުރުން) މެދުވެރިކޮށް ހޯދި އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ އުފަންވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ކިމްގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. 

ކިމް އާއި ކާންޔޭގެ މިހާރު ތިބެނީ، އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖާގެ އިތުރުން ފަސް އަހަރުގެ ނޯތު، ތިން އަހަރުގެ ސެއިންޓް އާއި އެއް އަހަރުގެ ޝިކާގޯއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ޝިކާގޯ އާއި ހަތަރު ވަނަ އަށް އުފަންވި ކުއްޖާއަކީ ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ހޯދި ދެ ކުދިންނެވެ. އަނެއް ދެ ކުދިންނަކީ ކިމް ވިހެއި ދެ ކުދިންނެވެ. 

ކިމް ސަރޮގޭޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިން ހޯދަން ފެށީ އޭނާ ބަލިވެ އިނުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދިނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

އެ ކުއްޖާއަށް ކިޔާ ނަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ކިމް ވަނީ "އެމެރިކަން ފިރިހެން ނަމެއް" ގޫގުލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަމުން ދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް